Årsmøte 2017 22.01.2017

Spillforening basert i Oslo for Simuleringsspill innen J.R.R Tolkiens fantastiske univers

Moderators: chranos, mikkel

chranos
Warlock
Posts: 3911
Joined: Sun Aug 31, 2008 11:06 am

Årsmøte 2017 22.01.2017

Post by chranos » Tue Dec 27, 2016 1:45 am

Tiden er kommet for Spillforeningen the Fellowship's årsmøte. Sted er ikke stadfestet men vil bli sentralt i Oslo kl 12.00, antageligvis hyperionkontoret i kolstadgate 1 på Tøyen

Årsmøtet er åpent for alle som ønsker å delta men kun
betalende medlemmer for 2017 har stemme, forslag og talerett.
Betaling av kontingen må ha vært gjort senest 3 virkedager før årsmøtet eller kan betales i døren.
Informasjon om betaling av årskontingen finner du her: https://spillforeningenthefellowship.wo ... om-medlem/

Innkallingen blir sendt til medlemmene i foreningen per epost og en innkalling er postet på facebook samt 2d6.no.

Alle saker som ikke er nevnt i agendaen må sendes inn til på mail til spillforeningenthefellowship@gmail.com senest 1 uke før møtet.

Stillende styre bes si ifra om de IKKE stiller til gjennvalg senest 2 uker før møtet. Ønske om plass i styret for medlemmer som ikke sitter i sittende styre bes melde ifra om dette samt hvem de stiller til valg mot senest 1 uke før møtet. Nominasjoner og melding om fratrekkelse fra verv sendes til spillforeningenthefellowship@gmail.com
Jeg minner om at man ikke behøver å delta på årsmøtet for å stille til valg.
Det kreves dog at sittende styreleder og minimum 2 nåværende styremedlemmer må delta på møtet for å kunne være vedtagsdyktig.

§ 2.1 Årsmøtet er Spillforeningen The Fellowships øverste organ og skal avholdes hvert medlemsår. Styret innkaller til årsmøte med minst to ukers varsel. På årsmøtet deltar alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten i forkant av møtet, med tale-, forslags- og stemmerett. Følgende saker skal alltid tas opp på årsmøtet:

1. Valg av møteleder og referent.
2. Årsmelding fra styret.
3. Vedtektsendringer.
4. Valg av leder og styremedlemmer.

1. Åpning og konstituering
a. Åpning og opprop.
b. Godkjenning av innkalling/saksliste.
c. Valg av ordstyrer.
d. Valg av referent.
e. Valg av to personer til å signere protokollen.

2. Årsmelding 2016
a. Gjennomgang av årsrapport 2016
b. Godkjenning av årsrapport

3. Regnskap 2016
a. Gjennomgang av regnskap 2016
b. Godkjenning av regnskapet

4. Planer og budsjett 2017
a. Gjennomgang av planer for 2017
a.a NM
a.b Mini Arcon
a.c Arthecon
a.d Geekcon
a.e Arcon 33
a.f Ardacon 2017
a.g Andre planer
- Merchandise
- Lokaler
- Youtube og Patreon

b. Gjennomgang av budsjett for 2017
c. Godkjenning av planer og budsjett.

5. Valg av styre
a. Nominasjon av leder.
b. Valg av leder.
c. Nominasjon av styremedlemmer.
d. Valg av styremedlemmer (Styret konstituerer seg selv umiddelbart etter årsmøtet).

Håper å se så mange som mulig av dere der. Budsjett 2017, regnskap 2016 og årsmelding 2016 kommer senest 2 uker før møtet.

Med Vennlig Hilsen
Andreas Fosheim Øwre
Styreleder
Uansett hvordan man ser det er det bare et spill.

[url=http://www.2d6.no/viewtopic.php?f=14&t=3547]My painting Blog[/url]

chranos
Warlock
Posts: 3911
Joined: Sun Aug 31, 2008 11:06 am

Post by chranos » Tue Dec 27, 2016 2:03 am

Informasjon oppdateres jevnlig på facebook eventen.

https://www.facebook.com/events/724268631058174/
Uansett hvordan man ser det er det bare et spill.

[url=http://www.2d6.no/viewtopic.php?f=14&t=3547]My painting Blog[/url]

chranos
Warlock
Posts: 3911
Joined: Sun Aug 31, 2008 11:06 am

Post by chranos » Wed Jan 04, 2017 8:11 pm

2. innkalling er sendt ut på mail og informert om i facebook eventen.
Uansett hvordan man ser det er det bare et spill.

[url=http://www.2d6.no/viewtopic.php?f=14&t=3547]My painting Blog[/url]

Post Reply

Return to “Spillforeningen The Fellowship”