Årsmøte 2018 27.01.2018

Spillforening basert i Oslo for Simuleringsspill innen J.R.R Tolkiens fantastiske univers

Moderators: chranos, mikkel

chranos
Warlock
Posts: 3911
Joined: Sun Aug 31, 2008 11:06 am

Årsmøte 2018 27.01.2018

Post by chranos » Sat Jan 13, 2018 2:49 pm

Tiden er kommet for Spillforeningen the Fellowship's årsmøte. Sted er ikke stadfestet men vil bli sentralt i Oslo kl 12.00, antageligvis hyperionkontoret i kolstadgate 1 på Tøyen

Årsmøtet er åpent for alle som ønsker å delta men kun
betalende medlemmer for 2018 har stemme, forslag og talerett.
Betaling av kontingen må ha vært gjort senest 3 virkedager før årsmøtet eller kan betales i døren.
Informasjon om betaling av årskontingen finner du her: https://spillforeningenthefellowship.wo ... om-medlem/

Innkallingen blir sendt til medlemmene i foreningen per epost og en innkalling er postet på facebook samt 2d6.no.

Alle saker som ikke er nevnt i agendaen må sendes inn til på mail til spillforeningenthefellowship@gmail.com senest 1 uke før møtet.

Stillende styre bes si ifra om de IKKE stiller til gjennvalg senest 2 uker før møtet. Ønske om plass i styret for medlemmer som ikke sitter i sittende styre bes melde ifra om dette samt hvem de stiller til valg mot senest 1 uke før møtet. Nominasjoner og melding om fratrekkelse fra verv sendes til spillforeningenthefellowship@gmail.com
Jeg minner om at man ikke behøver å delta på årsmøtet for å stille til valg.
Det kreves dog at sittende styreleder og minimum 2 nåværende styremedlemmer må delta på møtet for å kunne være vedtagsdyktig.

§ 2.1 Årsmøtet er Spillforeningen The Fellowships øverste organ og skal avholdes hvert medlemsår. Styret innkaller til årsmøte med minst to ukers varsel. På årsmøtet deltar alle medlemmer som har betalt medlemskontingenten i forkant av møtet, med tale-, forslags- og stemmerett. Følgende saker skal alltid tas opp på årsmøtet:

1. Valg av møteleder og referent.
2. Årsmelding fra styret.
3. Vedtektsendringer.
4. Valg av leder og styremedlemmer.

1. Åpning og konstituering
a. Åpning og opprop.
b. Godkjenning av innkalling/saksliste.
c. Valg av ordstyrer.
d. Valg av referent.
e. Valg av to personer til å signere protokollen.

2. Årsmelding 2017
a. Gjennomgang av årsrapport 2017
b. Godkjenning av årsrapport

3. Regnskap 2017
a. Gjennomgang av regnskap 2017
b. Godkjenning av regnskapet

4. Planer og budsjett 2018
a. Gjennomgang av planer for 2018
a.a NM
a.b Andre planer

b. Gjennomgang av budsjett for 2018
c. Godkjenning av planer og budsjett.

5. Valg av styre
a. Nominasjon av leder.
b. Valg av leder.
c. Nominasjon av styremedlemmer.
d. Valg av styremedlemmer (Styret konstituerer seg selv umiddelbart etter årsmøtet).

Håper å se så mange som mulig av dere der. Budsjett 2018, regnskap 2017 og årsmelding 2017 kommer senest 2 uker før møtet.

Med Vennlig Hilsen
Andreas Fosheim Øwre
Styreleder
Uansett hvordan man ser det er det bare et spill.

[url=http://www.2d6.no/viewtopic.php?f=14&t=3547]My painting Blog[/url]

Return to “Spillforeningen The Fellowship”