Page 1 of 1

selger necron

Posted: Thu Jan 11, 2018 3:36 pm
by khamul
Selger necron samlingen da jeg aldri får tid til den. vurderer splitting men foretrekker å selge samlet.

pris 5000


Necron:
Nib:
Doom scythe 1
Stalker 1
Ghost Ark 1
Tomb Blades 5 bokser
Warriors 1
Lychguards 3 bokser
Monolith 1
Immortals 1
Ghost Ark (primed on sprue) 1
Destroyers 5stk
Spyder 1
Lord 1
Nightbringer 1

built:
command barge (uten lord) 2 stk
Annihilation barge 2 stk
Spyder 1
Doom scythe 3 stk
Monolith (1 missing a part) 2 stk
Transcendant C'than 1
Warriors part built 20 stk
immortals built 5 stk
Destroyers 3 stk

Malt
Deathmarks 3 stk
necron lord 1
cryptec 1
immortals painted 7 stk
Warriors painted 18 stk

Re: selger necron

Posted: Mon Apr 06, 2020 1:17 pm
by janemiloverland
Poke! er dette fortsatt tilgjengelig?