Page 1 of 1

ØK: Transfer sheet med Dark Angels merker/logoer

Posted: Sat Oct 27, 2018 12:03 pm
by Smoerkatt
Ønsker å kjøpe transfer sheet. Gjerne generell Space Marine eller Dark Angels transfer sheet.

De andre merkene på den kan gjerne være klipt bort.