Page 1 of 1

LOTR : Partner til LOTR doubles tournament neste år (juni)?

Posted: Wed Aug 31, 2011 11:54 pm
by arniehollow
LOTR : Partner til LOTR doubles tournament neste år (juni)?

Jeg har moria, mordor, og minas tirith-hærer, har sannsynligvis nok poeng når tingblir malt opp (noen units må sikkert legges til senere også).
Hadde lyst å ivei på doubles tournament i år, men manglet partner in crime :)
Jeg er 25, male, og spiller for artig.

Arne