Arkiv 2011

WMH/MtG turnering, Gjøvik

Moderators:Asbjørn, The Avenger, Nurion, Vradchuck

Nubee
Ghetorix
Posts:1688
Joined:Thu Mar 03, 2005 9:57 pm
Location:Lillehammer
Contact:
Arkiv 2011

Post by Nubee » Mon Mar 07, 2011 11:23 am

Generell info

Antall Deltagere:......20 - 40
Poengsum:.............2400 med unntak, se comp
Pris:.......................300,- (inkl gratis lunch lørdag og søndag)
Overnatting:............100,-
Teller på ranking......Ja

Info på RHQ

Det synes kanskje rart at dere må betale for å ligge i gymsalen. Nå har det seg slik at det er ikke gymsalen på skolen vi har til disposisjon. Der får vi ikke lov til å ligge over, så vi har skaffet til veie en egen gymsal i gjøvik sentrum (rett nedenfor fastland) som vi må betale 100,- pr person for å låne. Kontakt arrangør om du ønsker å benytte deg av overnatting i gymsalen.

Ellers så finnes det mulighet for oppsett av telt rett utenfor spill lokalet. Om noen må dusje, så er dette mulig i garderobene i spill gymsalen, men det er ikke ønskelig at alle benytter seg av dette, da vi strengt tatt ikke har avklart noe bruk med skolen.

Sted
Vindingstad Skole, Vindingstadbakken 15, 2816 Gjøvik. Skolen ligger ca 2 km unna Gjøvik sentrum (Jernbanestasjon). Vi ordner med skyss til alle som måtte trenge dette. Ring Torger på 97012662 en dag eller to i forveien for booking av skyss fra buss/tog stasjon. Vi tar forbehold om ekstrem stor trafikk, da må taxi/buss påregnes.

Du må ha med deg:
 Alle modellene i hæren din (malt i minimum 3 farger, og baset)
 2 leselige kopier av hærlisten din (med all informasjon)
 Terninger
 Målebånd/tommestokk
 Hærboka for hæren du skal spille
 Hovedregelboka

Arrangør holder spillebord og terreng, alt annet må spillerne ha med seg selv.

Det vil være en kiosk i lokalene hvor man kan få kjøpt mat og drikke (brus, juice, pølse, toast, vafler, kaffe og sjokolade). Vi håper at så mange som mulig vil satse på å kjøpe litt i kiosken da vi legger mye arbeid i å ha Norges beste turneringskiosk.UTGÅR Grunnet personal mangel må vi dessverre nedgradere kiosken i år til å bli mer tilnærmet vanlige kiosker. Altså kaffe og enkelt utvalg. Vi kompenserer på dette tapet med organisering av gratis lunch

Tidsskjema:
Lørdag
09:30 Registrering/Intro
09:45-12:15 Første slag
12:15-12:45 Pause
12:45-15:15 Andre slag
15:15-15:30 Pause
15:30-18:00 Tredje slag
18:00-19:00 Etablering på valgte overnattingssted.
19:00 Sosialt samvær med quiz. (Grilling eller Peppes, avhengig av vær)

Søndag
09:00 Dørene åpnes
09:00 Avstemming best malte hær
09:15-11:45 Fjerde slag
11:45-12:00 Pause
12:00-14:30 Femte slag
14:30-14:50 Rydding, alle mann rydder
14:50-15:00 Premieutdeling
15:00 Slutt
_____________________________________________________________________________
Begrensninger ved oppbygging av arme (comp)
I. General Restrictions:
2400 Points.
No Special or Named Characters.
Army used can be any of the currently published GW Army books.
A maximum of 3 identical core choices may be taken (regardless of equipment and other upgrades)
An army may have up to 5 war machines and template weapons. Warmachines that use a template count as a single choice in this regard. All template weapons (from magic items, abilities, etc.) count, except for spells.
Max. 45 models with missile weapons with a range of 20”+ (not incl. war machines, characters and chariots).

Unit sizes are limited as follows:Units cannot be more than 40 models nor 450 points (including all command, upgrades, magic items/banners). This restriction applies during the creation of the roster - unit size/cost may be increased during the game (for example - by joining characters to the unit). This restriction does not apply to characters.

Magic Restrictions:- Apart from Winds of magic and Channeling, an army may only generate 2 PD/DD per magic phase.
- You may have units/abilities that actually would generate more than 2 extra dice, but any excess dice are lost
- Some magic items/abilities count as generating dice toward this limit.
- “Count as” items/abilities may never exceed a cumulative 2 PD/DD per phase. This means that if you take the Book of Hoeth, you may not take any other items that “count as adding PD/DD”
- All modifiers are applied from the army list and will not change during the game.

Detailed descriptionApart from winds of magic and through the channeling rule, an army may only ever add 2 dice to its power or dispel pool in each magic phase. Any dice added to the pool, regardless of source (generated, stolen, stored from previous magic phases, generated by magic items/abilities to boost spellcasting before or after the casting attempt, produced by spells, lore abilities, and so on) count. Excess dice are simply discarded and cannot be used in any way (i.e. - they can’t be stored).

If a dice is stolen from the opponent’s pool, but your army has already generated two extra dice, the dice is removed from the opponent’s pool and then discarded.

Some special items and abilities DECREASE the limit of power or dispel dice you can add to the pool. We refer to those as “count as” items. What this means is that, if your roster includes one “counts as 1 Power Dice (PD)” item, your army can only add 1 power dice (instead of the usual 2 dice) to the pool in each of your own magic phases of the entire game (regardless of whether the item is destroyed or used up).
Please note that you cannot have a combination of items that would decrease the limit of extra power or dispel dice to below zero.

Item restrictions:- Power Scroll is banned
- Each Loremaster ability counts as generating 1 PD each magic phase
- Any item that auto-dispels a spell counts as generating 1 DD each magic phase.
- Folding Fortress is not allowed

Army Specific Restrictions:
Beastmen: Beastmen armies have an extra 200 points for their roster

Bretts: No Restrictions

Dark Elves: Hydra is a 0-1 choice. Max. 35 repeater Crossbows in the army (regardless of who carries them). Repeater Bolt Throwers 0-2. Flying units (inc. characters on flying steeds) in the army limited to 0-3. Shades max 20 models per army. Dreadlord on pegasus cannot take Crown of Command.
- Dark Elf Sorceresses cannot cast spells using more dice than normal wizards .

Dwarves: Each spellbreaker/spelleater rune counts as +1 DD. Grudge Throwers are a 0-2 choice; May generate Max. +4 dispel dice instead of +2

DOC: Max. 28 Models per unit; Flamers are a 0-1 choice. All daemonic gifts are 0-1. Bloodletters and Herald of Khorne are 0-3 total. Daemonic Battle Standard can take either daemonic icon or gifts.

Empire: Steam Tank counts as a war machine; Tank, Rocket battery and Engineers are 0-1 choices

High Elves: Max. 500 points or 40 models per unit; Vortex Shard counts as +1DD; Book of Hoeth counts as 2PD and 2 DD; Banner of the World Dragon counts as +1 DD

Lizardmen: Salamanders are a 0-1 Choice; Terradons, Chameleon Skinks and Stegadons (any kind) are 0-2 choices; Beclaming Cogitations counts as +2DD; Cupped hands counts as +2PD

Ogres: Ogre Kingdoms armies have an extra 200 points for their roster (2600 total). Rhinox Riders are allowed.

O&G: Night Goblin Shamans are 0-3 (max 3 of any kind of NG shaman); mushroom dice do not count as power dice in regard to the PD limit.

Skaven: All Skaven rare choices 0-1; Gutter runners are a 0-2 choice; Engineers are a 0-3 choice;

Vampires: Wraiths and Varghulf are 0-1 choices. Wraith unit size - maximum 5 models. Army may have maximum two units (total) of: wraiths, black coach or spirit hosts. Army may include a maximum of two of the following: Helm of Commandment, Master of the Black Arts, Drakenhoff Banner.

TK: Tomb King armies have an extra 200 points for their roster Nei, vi kjører med ny bok og 2400p

WE: Wand of Wych Elm counts as +1 DD

Warriors of Chaos: Hellcannon is a 0-1 choice. Infernal Puppet counts as +1 PD and +2DD; Tendrils of Tzeench and Conjoined Homunculus both counts as +1 PD. Favour of the Gods cannot be taken by a Champion of a Chosen of Tzeentch unit
1-bruker vi ETC-reglene for LOS? Ja, hvis begge spillere er enige om å bruke de. Hvis ikke så spiller man Line of sight etter reglene i boka.
2-bruker vi scenarier? Ja, se scenarier
3-bruker vi ETC reglene for beregning av VP? Nei
4-spiller vi med åpne lister? Nei
5-spiller vi med regelendringen Characters will get "look out sir" versus the following spells that automatically kill models or automatically remove an entire regiment: Dwellers Below, Final Transmutation, Dreaded 13th, Infernal Gateway 11-12 effect. Normal requirements for lookout sir apply.? Ja
_____________________________________________________________________________
Poeng
Hvert av de 5 slagene gir inntil 20 generalpoeng (se eget avsnitt).
Man kan få mellom: 0-16 malepoeng (se eget avsnitt).

Generalpoeng:
Etter hvert slag regner spillerne ut victory points etter reglene i gjeldende scenario.

Forskjellen i Victory Points gjøres om til generalpoeng etter følgende tabell:
________________

0-399: 10-10
400-799: 12-8
800-1199: 14-6
1200-1599: 16-4
1600-2199: 18-2
2200+: 20-0
________________

Malepoeng:
Arrangør kommer rundt og setter malepoeng etter gitte skjema. Etter siste kamp blir malescoren lagt til general poengene.

Highlights/skyggelegging:
• 0 pts: spilleren har ikke skygge eller highlights på modellene sine.
• 1 pts: spilleren har forsøkt å oppnå en skyggeeffekt, men her mangler det mye.
• 2 pts: spilleren har oppnådd en skygge effekt på mange, eller alle modeller.
• 3 pts: spilleren har oppnådd en skygge effekt på alle modeller, og det ser bra ut
• 4 pts: spilleren har oppnådd en skygge effekt på alle modeller, og det ser veldig bra ut.

Detaljer:
• 0 pts: spilleren har ikke malt noen detaljer på modellene.
• 1 pts: spilleren har malt noen fremtredende detaljene, men her mangler det mye.
• 2 pts: spilleren har malt bortimot alle detaljene på mange, eller alle modeller.
• 3 pts: spilleren har malt bortimot alle detaljene på alle modeller, og det ser bra ut.
• 4 pts: spilleren har malt alle detaljene på alle modeller, og det ser veldig bra ut.

Baser:
• 0 pts: spilleren har kun minimums krav til basing. (malt i en farge)
• 1 pts: spilleren har ok baser, men her mangler det mye.
• 2 pts: spilleren har ok baser, og alle er i samme tema.
• 3 pts: spilleren har fine baser, og alle er i samme tema.
• 4 pts: spilleren har gjort en kjempejobb med basene, og alle er i samme tema.

Helhetsinntrykk/Tema:
• 0 pts: spilleren har en hær der helhetsinntrykk/tema ikke er ofret en tanke.
• 1 pts: spilleren har likt fargetema på sine modeller og/eller baser.
• 2 pts: spilleren har farger og baser som binder hæren sammen, og det ser pent ut.
• 3 pts: spilleren har farger og baser som binder hæren sammen, og det ser pent ut. Her er det også noen konverteringer/ekstra fete modeller eller lignende.
• 4 pts: spilleren har farger og baser som binder hæren sammen, og det ser meget pent ut. Her er det også gjort veldig mange konverteringer, og det er lagt ned mye jobb for å få hæren til å ha et tema.
_____________________________________________________________________________
Scenario
1) Standard: Spilles som Battleline i boka, poeng telles opp etter reglene i boka.

2) Fog: Dårlig sikt gir alle modeller -1 bs (Ved aktivering av stormbanner tar den presedens mens den er aktiv). Aller først i hver spillers runde slås det 6d6, resultatet er los for alle enheter ut runden. Spilles ellers som Battleline i boka. Poeng telles opp etter reglene i boka.

3) Break through: Spilles som Battleline i boka, poeng telles opp etter reglene i boka. Poengsummen deles så i to. Det gis så full poengsum for alle dine enheter som befinner seg i motstanders utsett sone ved spillets slutt (ikke fleeing units). En enhet regnes som å være i motstanders utsett sone om den har en hel modell innenfor 12" av motstanders langside.

4) Magic Flux: Alle 6 ere som kastes ved bruk av power dice fjernes. Settes opp som Blood and Glory i boka, resten spilles etter battleline i boka. Poeng telles opp etter reglene i boka.

5) Standard: Spilles som Battleline i boka, poeng telles opp etter reglene i boka.
_____________________________________________________________________________
Premiering:
Følgende vil premieres:
1. Plass
2. Plass
3. Plass
Best malte
Beste sportsånd

Nubee
Ghetorix
Posts:1688
Joined:Thu Mar 03, 2005 9:57 pm
Location:Lillehammer
Contact:

Post by Nubee » Mon Mar 07, 2011 8:14 pm

Du ringer, vi bringer

-Stian-

Nubee
Ghetorix
Posts:1688
Joined:Thu Mar 03, 2005 9:57 pm
Location:Lillehammer
Contact:

Post by Nubee » Mon Mar 07, 2011 8:15 pm

hans caboose wrote:hva slags Komp er det her?

Nubee
Ghetorix
Posts:1688
Joined:Thu Mar 03, 2005 9:57 pm
Location:Lillehammer
Contact:

Post by Nubee » Mon Mar 07, 2011 8:23 pm

Vi kommer til å følge ETC comp. Siden den til stadighet er i forandring kommer vi ikke til å gå ut med endelig comp riktig enda. Avventer ihvertfall comp på O&G.

-Stian-

Kazador
Fennblade
Posts:133
Joined:Wed Nov 17, 2010 2:56 am
Location:Utenfor Hamar

Post by Kazador » Tue Mar 08, 2011 2:50 am

er det begennsning på antall spillere som kan entre på IS?
Two little goblins out in the sun.
Down came the griffin, and then
there was one.

Nubee
Ghetorix
Posts:1688
Joined:Thu Mar 03, 2005 9:57 pm
Location:Lillehammer
Contact:

Post by Nubee » Tue Mar 08, 2011 7:52 am

I praksis ikke, men vi har begrensning på lokalet. Så om månen, merkur, venus, anus og diffus skulle stå på linje så kan det bli fult.

Enkelt svar, ja vi kan ikke være mer enn 40 stk.

De 3 foregående årene har vi vært ca 20 stk. Vi håper på å komme over dette, men tviler veldig stertkt på at vi kommer opp mot 40.

-Stian-

Impulse9
Thorn
Posts:752
Joined:Tue Oct 27, 2009 9:08 pm

Post by Impulse9 » Thu Mar 31, 2011 7:26 pm

Er datoen spikra nå?

Noen ide om når den blir spikra?

Nubee
Ghetorix
Posts:1688
Joined:Thu Mar 03, 2005 9:57 pm
Location:Lillehammer
Contact:

Post by Nubee » Thu Mar 31, 2011 8:52 pm

Dato er under revisjon nå, endelig dato har vi klar så snart vi får bekreftet ny booking med skolen.

-Stian-

Impulse9
Thorn
Posts:752
Joined:Tue Oct 27, 2009 9:08 pm

Post by Impulse9 » Fri Apr 01, 2011 4:37 pm

Bra saker!
Gleder meg! Så ikke en eneste edru person ute i byen hele helgen.

Lurer også på om det lille rommet jeg sov i fremdeles lukter fis og kebab. Seriøst, jeg kan fremdeles mane fram den lukta....*grøss*

Nubee
Ghetorix
Posts:1688
Joined:Thu Mar 03, 2005 9:57 pm
Location:Lillehammer
Contact:

Post by Nubee » Mon Apr 04, 2011 8:12 am

Da er ny dato satt. Ny dato er 4-5 juni.

Endelig regelpakke med scenarier er ikke langt unna. Vi må bare bli enige om hvordan vi vil ha det.

-Stian-

Nubee
Ghetorix
Posts:1688
Joined:Thu Mar 03, 2005 9:57 pm
Location:Lillehammer
Contact:

Post by Nubee » Thu Apr 07, 2011 7:34 am

Vi gjør oppmerksom på at små forandringer vil forekomme frem til ca 15. mai.

-Stian-

2B97
Stannis Brocker
Posts:306
Joined:Sun Mar 20, 2011 12:35 am
Location:fetsund
Contact:

Post by 2B97 » Thu Apr 14, 2011 3:45 pm

er detta 40k eller fantasy??
Tobias - 15 år gammel Ratling
Warhammer 40k:
Imperial Guard - 1212th "Cold Bloods" - Valhallen Ice Warriors
Chaos Space Marines - Hyperion's Strike Force - Nurgle Half possessed (Strength Of Nurgle, Looks Of CSM)
Orks (not much)

Spiff
Archangel
Posts:3054
Joined:Wed Mar 09, 2005 10:32 pm
Location:Oslo, Norge

Post by Spiff » Thu Apr 14, 2011 3:54 pm

2B97 wrote:er detta 40k eller fantasy??
Fantasy

Nubee
Ghetorix
Posts:1688
Joined:Thu Mar 03, 2005 9:57 pm
Location:Lillehammer
Contact:

Post by Nubee » Wed May 04, 2011 10:32 am

Navn og ev. Arme. Ønskes overnatting i gymsal anmerkes det i påmelding.

# Navn - Arme - Ønsker overnatting gymsal.

1. Stian Christensen - Skaven - Nei
2. Joakim Dreyer Johnsen - VC - Uavklart
3. Torger Klætte - DE - Uavklart
4. Asbjørn Willersrud - DE - Nei
5. Marius Larsen - Empire - Nei
6. Tor Erling - WE - Ja
7. Thomas Småge - VC - Nei
8. Hallvard Haugen - TBA - Ja
9. Stian E. - ? - ?
10. Hans Blom - ? - Nei
11. Øystein Berg - DoC - Nei
12. Emil Nybakke - Lizardmen - Uavklart
13. daniel daviknes -DE

Nubee
Ghetorix
Posts:1688
Joined:Thu Mar 03, 2005 9:57 pm
Location:Lillehammer
Contact:

Post by Nubee » Wed May 04, 2011 10:33 am

Stian Christensen, Skaven, Ønsker ikke overnatting i gymsal.

-Stian-

Locked

Return to “Indian Summer”