Page 1 of 1

Invasion 2020

Posted: Fri Nov 15, 2019 2:30 pm
by Unicorn
Invasion 2020 vil bli avholdt 11-13 september til neste år. Mer info vil komme senere men ville bare annonsere datoen så folk allerede nå kan holde den av :-)

Mvh
Arrangørene