Flames of War turnering lørdag 16. mars

Oslo miniatyrspillklubb

Moderators:Asbjørn, William, Templar

are
Electromancer
Posts:197
Joined:Wed Mar 18, 2009 12:13 pm
Location:Oslo
Flames of War turnering lørdag 16. mars

Post by are » Tue Jan 29, 2013 4:20 pm

ImageEnglish text below.
Denne turneringen går parallelt med turnering i Epic: Armageddon.


Maksimalt 8 deltagere. Spillerne vil bli prioritert etter som når de har betalt deltageravgiften på kr 50/100 til kontonummer som oppgis ved PM til arrangør (are) eller sms til 48224742. Når man melder seg på må man oppgi om man skal spille Axis eller Allied arme, gjerne i denne tråden.

Det spilles 1000 poeng Late War. Tillatte lister er alle Late War-lister utgitt av Battlefront + alt som er "Approved" på denne siden:
http://www.flamesofwar.com/Default.aspx ... cat_id=100
Hvis du spiller Sovjet kan du ikke bruke lister som er laget for 2nd Edition. (De har billigere T-34. Det kan vi ikke ha noe av!)

3 ulike scenarier (1 tilfeldig valgt med Fair Fight regelen, 1 tilfeldig valgt med Defensive Battle regelen, 1 tilfeldig valgt med Mobile Battle regelen).

Ta med egne figurer, en hærliste som kan leses av arrangøren og de du spiller med, målebånd, terninger og 2 objectives (50mm*64mm). Det er ikke et krav om at figurer må være malt, men de må være limt sammen.

Program
09.30 Oppmøte
10.00-12.30 Scenario 1 (Fair Fight)
13.00-15.30 Scenario 2 (Defensive Battle)
16.00-18.30 Scenario 3 (Mobile Battle)

Deltageravgift 100 kr, 50 kr for medlemmer av OMSK.

Premie for beste general og best malte hær (stemt fram av alle deltagere), beste general velger hvilken premie han vil ha. Hvis dette er samme person som best malte hær vil nest beste general få premien beste general ikke tok. Arrangør spiller ved odde antall deltagere, men kan ikke vinne.

Med 3-6 deltagere vil det spilles om Victory Points i henhold til regelboka, ved 7-8 deltagere blir det cup!


Deltagerliste etter prioritering:
A:
B: Joakim, Axis
C: Frosve, alliert
D:
E:
F:
G:
H:
Venteliste (påmeldt, ikke betalt)Flames of War mini-tournament Saturday 16th mars 9:30 to 18:30
Norsk text over.

A maximum of 8 participants. Players will become prioritized by when they have paid the partipation fee of NOK 50/100 to the account number which will be given by PM to (are) or SMS to 48224742.

The tournament is based on 1000 Points Late War. Allowed lists are all Late War lists published by Battlefront + everything that is "Approved" on this page:
http://www.flamesofwar.com/Default.aspx ... cat_id=100
If you play the Soviets you can't use lists made for 2nd Edition. (They have cheaper T-34. We can't have that!)

3 different scenarios (1 random with "Fair Fight", 1 random with "Defensive Battle", 1 random with "Mobile Battle").

Bring your own miniatures, an army which can be read by the organizer and whomever you play with, tape measure, dice and 2 objectives (2" * 2.5"). There is no requirement to paint your miniatures, but they must be glued together.

Program
09.30 Roll Call
10:00 to 12:30 Scenario 1 (Fair Fight)
13:00 to 15:30 Scenario 2 (Defensive Battle)
16:00 to 18:30 Scenario 3 (Mobile Battle)

Participation fee 100 NOK, 50 NOK for members of OMSK.

Prize for Best General and best painted army (voted fram av all participants), best General picks which prize he wants. If this is the same person who won best painted army the next best General will get the Prize best general didn't pick. Organizer plays if there is an odd number of participants but can't win.

With 3-6 players best general will decided by Victory Points according to the rule book, with 7-8 participants we will decide who is the best general by single elimination!

Forklaring av noen punkter (kun norsk):
Jeg vil ha deltageravgift betalt på forhånd. Det har en disiplinerende effekt. Hvis noen betaler inn deltageravgift på forhånd og oppdager at de ikke kan, men melder fra i denne tråden før 1. mars om at de melder seg av, så vil de få refundert hele avgiften av arrangør. De som melder seg av mellom 1. mars og 13. mars vil få refundert halvparten. Påmeldingspengene vil gå til innkjøp av premier, evnt. overskudd går til driften av OMSK.

Jeg ønsker å vite om man spiller Axis eller Allied arme fordi det lar meg planlegge turneringen slik at flest mulig kamper blir Axis vs. Allied. Ved skjevfordeling vil en eller flere stakkarer bli satt på det andre "laget", om ingen melder seg frivillig vil det skje etter prioriteringslista dvs. de som har høyest prioritering (betalt først) vil ikke flyttes over til det andre laget.

3-4 spillere: Alle vil spille mot alle.
Scenario 1: 1-2 og 3-4
Scenario 2: 1-3 og 2-4
Scenario 3: 1-4 og 2-3

5+ spillere:
Spillerne vil bli delt i to grupper, axis (oddetall) vs. allies (primtall). Med 5 eller 7 deltagere spiller arrangør, men kan ikke vinne.
Med 5-6 deltagere vil alle axis spiller mot alle allies.
Scenario 1: 1-2, 3-4 og 5-6
Scenario 2: 1-4, 3-6 og 5-2
Scenario 3: 1-6, 3-2 og 5-4
Vinner blir den med flest Victory-points fra tabellen i regelboka (1-6 poeng)

Med 7-8 deltagere blir det utslag (cup)
Scenario 1: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
Scenario 2: Vinner av 1-2 mot vinner av 3-4, vinner av 5-6 mot vinner av 7-8 (tilsvarende for taperne) men: Hvis det er to Axis vinnere og to Allied vinnere på dette punktet og de blir satt til å spille Axis-Axis og Allied-Allied så vil de byttes om så det blir "Red on Blue".
Scenario 3: De som har vunnet alle kamper mot hverandre.
Siden vi ikke kan ha helt uavgjorte kamper (det vil si der de har like mange poeng) vil en situasjon der man har like mange victory points avgjøres med å regne ut poengverdien av ødelagte enheter. Verdien av attachments fra HQ eller Combat attachments legges ikke til, men verdien av transports som tilhører enheten er med, selv om transporten aldri settes ut på bordet.


Sportsmanship: Hvis man er kjip vil man automatisk komme bakerst i køen på alle arrangementer jeg kjører de neste 2 årene, uansett spillsystem.

Hvis noen lurer på noe kan de spørre i denne tråden. Da vil alle se hva du spør om, men du blir ikke låst til det du spør om. Det går også an å sende arrangør en PM med spørsmål om tillate lister eventuelt om en liste er korrekt regnet ut, men da blir man låst til det svaret som kommer. Dette er for å begrense forespørsler om det ene og det andre fra vankelmodige spillere.
(Eks. Bruker Jonas Jonassen aka "jonas2zen" sender arrangør en PM med følgende tekst: "Kan jeg spille Legkiy Samokhodno-artillyeriyskiy Polk (Light Self-propelled Artillery Regiment) fra pdf?" Svar: "Nei, du må spille den som følger med i Red Bear" (den hår dyrere ingeniørsoldater). jonas2zen må nå spille Legkiy Samokhodno-artillyeriyskiy Polk (Light Self-propelled Artillery Regiment) fra Red Bear i denne turneringen. Hadde han stilt spørsmålet i tråden i stedet for å sende PM ville han ikke blitt bundet av svaret og kan godt spille noe annet.)

Alle spørsmål bør ha med referanser til hvilken bok det er fra evnt. link til pdf hos Battlefront samt sidenummer og gjerne sitat av regelen det spørres om. Jo mer spesifikk man er, jo raskere får man svar (ofte fra andre enn arrangør).

Hvis man kommer med en liste som er verdt mer enn 1000 poeng, enten med vilje, pga. programvarefeil eller fordi man ikke kan regne, så vil arrangør kutte ting fra lista til den er legal og matcher figurene deltageren har med seg.

Jeg har valgt 1000 poeng så de som nettopp har startet å spille kan få blitt med. "Open Fire" lar deg spille tyskere eller amerikanere (paratroopers med støtte fra Shermans).
Last edited by are on Sat Mar 16, 2013 7:19 am, edited 6 times in total.

Illumini
Thorn
Posts:932
Joined:Thu Feb 26, 2009 11:37 am

Post by Illumini » Tue Jan 29, 2013 5:28 pm

Jeg er med. Henning med tyskere.
You're all a bunch of WAAC power-gaming rules lawyers. 'Tournament Gamers'? Might as well put "Hitler Youth" at the end of it.

You and your power-builds sicken me.

- This post brought to you by the Casual Gamer Mafia - Our way is the only way!

jokkum88
Holy Zealot
Posts:42
Joined:Sat Jan 14, 2012 1:09 am
Location:kolbotn

Post by jokkum88 » Wed Jan 30, 2013 9:42 pm

Det er vel bare 790 poeng med tyskere i open fire boksen om jeg ikke tar helt feil. Å prøve å få spilt noen test slag så jeg kommer inn i litt taktikk å slikt så er jo dette noe som er verdt å prøve på. Men pågrunn av at jeg ikke kan spillet helt enda og det at jeg har 210 poeng for lite så avventer jeg å melde meg på litt til:-P må prøve spille litt først som sagt;-)
Never refuse a beer given to you by a dwarf..... He will hold a grudge against you forevver......

jokkum88
Holy Zealot
Posts:42
Joined:Sat Jan 14, 2012 1:09 am
Location:kolbotn

Post by jokkum88 » Mon Feb 04, 2013 9:29 pm

Jeg er på med axis:-) så håper jeg på litt tolmodighet med noen regler side jeg er helt ny i dette:-P ville hjulpet meg veldig med erfaring hvertfall:-D
Never refuse a beer given to you by a dwarf..... He will hold a grudge against you forevver......

riksaasendahl
Greylord Outrider
Posts:230
Joined:Sat Jul 07, 2007 11:54 am
Location:Kongsberg

Post by riksaasendahl » Mon Feb 04, 2013 10:59 pm

@jokkum: jeg har en del tyskere hvis du trenger å låne noe. Hvordan ser oppsettet fra Open Fire-boksen ut?

Ole
Join the Dark Side and get a free cookie.

jokkum88
Holy Zealot
Posts:42
Joined:Sat Jan 14, 2012 1:09 am
Location:kolbotn

Post by jokkum88 » Tue Feb 05, 2013 11:17 pm

Det er ett grenadierkompanie med en headquarters med 2 smg/panserfaust teams som command og 2ic og ett panzershreck team. Det er to grenadier platoons bestående av ett smg command team og 3 grenadier squads(ett rifle team og ett rifle/mg team . 2 stykk 7,5cm pak40 kanoner. Til slutt så er det 3 stykk stuG G vogner;-) vurderer og bare utvide med to vogner til for da havner jeg på 970 poeng;-) men ellers hjertelig takk for tilbudet:-D gleder neg hvertfall sinnsykt mye til dette:-D
Never refuse a beer given to you by a dwarf..... He will hold a grudge against you forevver......

riksaasendahl
Greylord Outrider
Posts:230
Joined:Sat Jul 07, 2007 11:54 am
Location:Kongsberg

Post by riksaasendahl » Tue Feb 05, 2013 11:23 pm

Dersom jeg ikke skal bruke dem selv, har jeg to stugs du kan låne. Må bare bestemme meg 100% for hva slags liste jeg skal stille med. Gleder meg også enormt! Lenge siden jeg har spil noe særlig, så nå klør det litt i terningene.
Join the Dark Side and get a free cookie.

jokkum88
Holy Zealot
Posts:42
Joined:Sat Jan 14, 2012 1:09 am
Location:kolbotn

Post by jokkum88 » Tue Feb 05, 2013 11:39 pm

Hehe kjenner igjen kløen;-) nei tenkte jeg sku kjøpe en boks med stugs ;-) så de hadde det på outland;-)
Never refuse a beer given to you by a dwarf..... He will hold a grudge against you forevver......

riksaasendahl
Greylord Outrider
Posts:230
Joined:Sat Jul 07, 2007 11:54 am
Location:Kongsberg

Post by riksaasendahl » Wed Feb 06, 2013 6:34 am

Den er grei. Rust in peace enn så lenge.
Join the Dark Side and get a free cookie.

jokkum88
Holy Zealot
Posts:42
Joined:Sat Jan 14, 2012 1:09 am
Location:kolbotn

Post by jokkum88 » Wed Feb 06, 2013 6:45 am

I lige måde;-)
Never refuse a beer given to you by a dwarf..... He will hold a grudge against you forevver......

jokkum88
Holy Zealot
Posts:42
Joined:Sat Jan 14, 2012 1:09 am
Location:kolbotn

Post by jokkum88 » Fri Feb 08, 2013 1:49 pm

Da har jeg betalt:-D
Never refuse a beer given to you by a dwarf..... He will hold a grudge against you forevver......

jokkum88
Holy Zealot
Posts:42
Joined:Sat Jan 14, 2012 1:09 am
Location:kolbotn

Post by jokkum88 » Wed Feb 27, 2013 8:44 pm

Er jo bare tyskere påmeldt? Hvor er de allierte? Hehe:-)
Never refuse a beer given to you by a dwarf..... He will hold a grudge against you forevver......

are
Electromancer
Posts:197
Joined:Wed Mar 18, 2009 12:13 pm
Location:Oslo

Post by are » Thu Feb 28, 2013 7:59 am

De allierte er nok i bomberommene.

jokkum88
Holy Zealot
Posts:42
Joined:Sat Jan 14, 2012 1:09 am
Location:kolbotn

Post by jokkum88 » Thu Feb 28, 2013 8:24 am

Hehehe godt poeng:-D
Never refuse a beer given to you by a dwarf..... He will hold a grudge against you forevver......

frosve
Gremlin
Posts:5
Joined:Mon Oct 22, 2012 6:26 pm

Post by frosve » Tue Mar 05, 2013 3:42 pm

Hallo.

Jeg tar gjerne en spot som Allies, da jeg låner andre del av Jokkum88's start pakke ^^
Vis si jeg er så å si enda mer ny ti ldetta en han men merker at detta er for genialt til å ikke bli med på! :D

Post Reply

Return to “OMSK”