Page 1 of 1

Årets hyperionstøtte

Posted: Tue Nov 26, 2013 9:19 am
by havard
Da er det den tiden av året igjen. Vi har fått støtte fra Hyperion og Hyperion Øst (tidligere Hyperion Oslo, men nå inkludert Østfold og Akershus for dere østfollinger der ute som vil søke støtte på egenhånd). Det ble omtrent som budsjettert.

Netto 3300 kr fra Hyperion Øst
Netto 11 032 fra Hyperion
Et mindre restbeløp fra Hyperion er ventet.

I tillegg kommer kontingent, turneringsavgift og leieinntekter fra NM, som med årets terrengkjøp, fast husleie og leie av salen til turneringer har ført til nedbygging av formuen omtrent til smertegrensa. Fullstendig regnskap legges fram på nyåret.

Re: Årets hyperionstøtte

Posted: Fri Nov 29, 2013 1:34 pm
by havard
Da har vi også fått restbeløp på hele
1591 kr og samlet støtte ble på oppunder 16 000 kr...