Innkalling/ foreløpig saksliste OMSK årsmøte 26. april 2016

Oslo miniatyrspillklubb

Moderators:Asbjørn, William, Templar

Templar
Wraith Engine
Posts:2466
Joined:Fri Oct 17, 2008 9:29 am
Location:Oslo
Innkalling/ foreløpig saksliste OMSK årsmøte 26. april 2016

Post by Templar » Fri Apr 01, 2016 7:17 am

Innkalling/ foreløpig saksliste OMSK årsmøte 26. april 2016(Det vil bli endringer i innkallingen underveis)
§ 7: ”Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet, som skal avholdes hvert år i vårsemesteret. Årsmøtet skal innkalles med tre ukers varsel. Forslag til saker som skal tas opp på møtet må være sendt inn minst én uke før årsmøtet holdes. Fullstendig saksliste skal foreligge for medlemmene én uke før møtet.”

1. Åpning og konstituering
a. Åpning og opprop.
b. Godkjenning av innkalling/saksliste.
c. Valg av ordstyrer.
d. Valg av referent.
e. Valg av to personer til å signere protokollen.

2. Årsrapport og regnskap 2015
(Årsrapport og regnskap kommer)
a. Gjennomgang av årsrapport 2015
b. Internrevisors kommentar til regnskapet 2015
c. Godkjenning av årsrapport og regnskap

3. Budsjett 2016
a. Gjennomgang av budsjett for 2016
c. Godkjenning av budsjett.

4. Situasjonen i Grønlandsleiret 41
a. Lager- og leieforhold


7. Spillerkontakter
a. I år som tidligere trenger vi spillekontakter. Det gjelder folk som er villige til å stå som kontaktpersoner på hjemmesidene for de enkelte systemene. I tillegg får vi ofte henvendelser fra Hyperion o.a. om å holde demoer o.l. og det er greit for leder å ha noen konkrete navn å forholde seg til, enten som stiller selv, eller som har en oversikt over hvem som kunne tenkes å stille.
i. W&H:
ii. WHFB
iii. 40K:
iv. AoS
v. Infinity:

7. Valg av styre
a. Nominasjon av ny leder.
b. Valg av leder.
c. Nominasjon av styremedlemmer.
d. Valg av styremedlemmer (Styret konstituerer seg selv umiddelbart etter årsmøtet).
Mr Everblight!

Templar
Wraith Engine
Posts:2466
Joined:Fri Oct 17, 2008 9:29 am
Location:Oslo

Post by Templar » Fri Apr 01, 2016 7:18 am

Sted: Kulturhuset, Youngstorget
Dato: 26. april
Tid: kl 18:00
Mr Everblight!

The Jackal47
Greylord Outrider
Posts:249
Joined:Thu Sep 25, 2008 6:30 pm
Location:ørneredet

Post by The Jackal47 » Fri Apr 01, 2016 10:54 am

Hvorfor blir årsmøtet avholdt på Kulturhuset, men ikke i OMSK sine lokaler på Grønlandsleiret 41?
Dark/Light/Twilight Space Elves-fan #1 :)

Frederique
Archangel
Posts:3170
Joined:Mon Nov 14, 2005 2:39 pm
Location:Oslo

Post by Frederique » Fri Apr 01, 2016 11:02 am

Fordi dette er en tirsdag, og ikke en lørdag.
Frederick B

join Kings of War Norway (facebook)

Templar
Wraith Engine
Posts:2466
Joined:Fri Oct 17, 2008 9:29 am
Location:Oslo

Post by Templar » Fri Apr 01, 2016 11:17 am

Lettere og holde årsmøte på en kveld i hverdagen, en lørdags morgen/formiddag.
Mr Everblight!

havard
Juggernaut
Posts:1180
Joined:Sun Jan 27, 2008 4:57 pm
Location:Oslo

Post by havard » Tue Apr 26, 2016 8:49 am

Jeg må i dugnad i barnehagen først, men satser på å være på plass tidligst 1830.

Post Reply

Return to “OMSK”