Årsmøtereferat 2016

Oslo miniatyrspillklubb

Moderators:Asbjørn, William, Templar

havard
Juggernaut
Posts:1180
Joined:Sun Jan 27, 2008 4:57 pm
Location:Oslo
Årsmøtereferat 2016

Post by havard » Sun Jun 19, 2016 7:24 pm

Her er Alexanders årsmøtereferat:
Referat Oslo Miniatyrspillklubb 26.4.20 I 6
Årsmøte åpnes klokken 18:30, Alexander H. Orby velges til Ordstyrer og referent.
Går igiennom regnskapet for 2015, OMSK sine utgifter for året har vært husleien.
OMSK sitt budsjett for 2016, her er det da vist at vi dessverre ikke har økonomi nok til å kunne opprettholde husleien ut året, da basert på lavere rekrutteringstall fra 2015. Det blir diskutert forskjellige løsninger, øke rekruteringen, finne nye lokaler, eller samarbeid med andre organisasjoner om lokaler.

Et forslag blir fremmet der styret får fullmakt til å bestemme på eget møte, om OMSK skal legges i dvale til vi kan utvikle en bedre økonomi. Dette stemmes over og styre får fullmakt.

OMSK har en god tone med utleier, men en utbedring av lagerforholdet burde ordnes slik at det blir lettere og holde lageret ryddig.

Spillkontakter. OMSK har spillkontakter som OMSK benytter som ressurs personer, eller kontakter skulle det gjelde potensielle arrangement.
Warmachine & Hordes: Alexander Orby
Warhammer 9th: Tim Aasen (foreslått)
Age of Sigmar: -
Kings of War: Frederick Berthelsen

Det nye styre blir valgt inn, og består som følger av.
Leder: Alexander H. Orby
Styremedlem: Frederick Berthelsen
Styremedlem: William Price Midkiff
Styremedlem: Håkon Ramskjer Robak

Økonomiansvarlige er: Alexander H. Orby og William Price Midkiff

William
Enigma Foundry
Posts:427
Joined:Wed Oct 14, 2015 3:55 pm

Post by William » Sun Jun 19, 2016 7:59 pm

Til info så har styret forhandlet frem en spennende løsning med utleier som sikrer OMSK sin videre eksistens. Ytterligere info kommer innen kort tid :)

Post Reply

Return to “OMSK”