Innkalling/ foreløpig saksliste OMSK årsmøte 2. februar 2017

Oslo miniatyrspillklubb

Moderators:Asbjørn, William, Templar

Templar
Wraith Engine
Posts:2466
Joined:Fri Oct 17, 2008 9:29 am
Location:Oslo
Innkalling/ foreløpig saksliste OMSK årsmøte 2. februar 2017

Post by Templar » Fri Dec 16, 2016 9:18 am

Innkalling/ foreløpig saksliste OMSK årsmøte 2. febryar 2017
§ 7: ”Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet, som skal avholdes hvert år i vårsemesteret. Årsmøtet skal innkalles med tre ukers varsel. Forslag til saker som skal tas opp på møtet må være sendt inn minst én uke før årsmøtet holdes. Fullstendig saksliste skal foreligge for medlemmene én uke før møtet.”

1. Åpning og konstituering
a. Åpning og opprop.
b. Godkjenning av innkalling/saksliste.
c. Valg av ordstyrer.
d. Valg av referent.
e. Valg av to personer til å signere protokollen.

2. Årsrapport og regnskap 2016
a. Gjennomgang av årsrapport 2016
b. Internrevisors kommentar til regnskapet 2016
c. Godkjenning av årsrapport og regnskap

3. Budsjett 2017
a. Gjennomgang av budsjett for 2017
c. Godkjenning av budsjett.

4. Situasjonen i Grønlandsleiret 41
a. Lager- og leieforhold

5. Flytting til 2etg

6. Spillerkontakter
a. I år som tidligere trenger vi spillekontakter. Det gjelder folk som er villige til å stå som kontaktpersoner på hjemmesidene for de enkelte systemene. Dette er personer styret kommer til å kontakte ved eventuelle temakvelder, demo kvelder og andre passende arrangement

i. W&H:
ii. KoW
iii. 40K:
iv. AoS
v. Infinity:

7. Valg av styre
a. Nominasjon av ny leder.
b. Valg av leder.
c. Nominasjon av styremedlemmer.
d. Valg av styremedlemmer (Styret konstituerer seg selv umiddelbart etter årsmøtet).

Sted: Grønnland Forandringshus
Dato 2.2.2017
Tidspunkt 17:20
Mr Everblight!

Return to “OMSK”