Age of Sigmar Doubles 2.4.17

Oslo miniatyrspillklubb

Moderators:Asbjørn, William, Templar

Tubasatan
Gobber
Posts:16
Joined:Wed Nov 02, 2016 8:37 pm
Age of Sigmar Doubles 2.4.17

Post by Tubasatan » Tue Feb 14, 2017 11:53 am

Information in English to follow.

Søndag 2. april er det duket for Age of Sigmar Doubles turnering på OMSK!

Doublesturnering er et kjempesosialt konsept der to og to teamer opp og sloss sammen, side om side, mot de ynkelige motstanderlagene. Dette er en flott anledning for nye spillere til å team’e opp med en som har spilt en stund.

Regelpakke: https://docs.google.com/document/d/1CFr ... sp=sharing
1000 poeng per spiller, følger vanlig regler for army building.
Så langt det lar seg gjøre så ønsker vi å ha samme Grand Alliance på samme lag

Turneringen foregår over tre slag med åpne lister på 1000 poeng. Det er ikke nødvendig å sende inn listen på forhånd.
 • Check in -- 09:30
  Game 1 Blood and Glory -- 10:00-13.00
  Lunch -- 13:00-13:30
  Game 2 Three Places of Power -- 13:30-16:30
  Game 3 Gift From the Heavens -- 16:40-19:40
Pris:
Er du ikke medlem? 200kr for å bli medlem og gratis turnering (50kr for de født i 1992 eller senere)
Er du medlem og har vært med på turnering tidligere? 200kr (selv de som er under 26)
Er du medlem, men har ikke vært med på noen turneringer (her teller alle systemer)? gratis turnering

Premier:
Alle mottatte midler ut over medlemskap vil bli spyttet rett tilbake i premier.

Betaling:
Turneringsavgift kan overføres til bankkonto: 1594.11.74148, merk med navn. Eller VIPPS'es til 92817790, igjen merke med navn og turnering feks: Ola Nordmann, AoS

Vennligst merk at man er nødt til å ha betalt for å være påmeldt til turneringen. Meld deg altså på ved å poste her i turneringstråden og ved å betale.

Vi anbefaler rutinerte spillere om å melde seg på som enten "Swords for Hire" eller danne lag med en ny spiller. Selvfølgelig kan man være på lag med hvem man vil.
Nye spillere som er interessert i å være med, men som ikke nødvendigvis føler de har fått spilt nok, kan ta kontakt med arrangør (Sebastian/Tubasatan) for å avtale demokamp på OMSK i forkant. Dersom noen trenger hjelp med å bygge liste er det bare å ta kontakt med arrangør.

:::

Sunday April 2nd, the stage is set for the Age of Sigmar Doubles tournament at OMSK!

Double Tournament is a great social concept where two and two team up and fight together, side by side, against the puny opponent teams. This is a great opportunity for new players to team up with someone who has played for a while.

Rule Package: https://docs.google.com/document/d/1CFr ... sp=sharing
1000 points per player, following standard rules for army building.
As far as possible we want to have the same Grand Alliance on the same team

The tournament takes place over three battles with open lists at 1,000 points. It is not necessary to submit the list beforehand.
 • Check in - 9:30
  Game 1 Blood and Glory - 10: 00 to 13.00
  Lunch - 13: 00-13: 30
  Game 2 Three Places of Power - 13: 30-16: 30
  Game 3 Gift From the Heavens - 16: 40-19: 40
Price:
Are you not a member? 200kr to join and free tournament (50kr for those born in 1992 or later)
Are you a member and has been involved in the tournament at omsk earlier this yer? 200kr (even those who are under 26)
Are you a member, but has not participated in any tournaments at omsk this year (counting all systems) free tournament!

Prizes:
All funds (excluding membership fees) will go to prizes!

Payment:
Tournament fee can be transferred to bank account: 1594.11.74148, note your name. Or you can use VIPPS by transferring to 92817790, again, note your name and tournament f.ex: John Doe, AoS

Please note that you have to have paid to be participating in the tournament.
Sign ups are done in this thread and by paying the tournament fee.

We recommend experienced players sign up as either "Swords for Hire" or form teams with a new player. Of course one can team up with whoever you want.
New players who are interested in participating, but do not necessarily feel they have been played enough, can contact organizer (Sebastian / Tubasatan) to arrange a demo game at OMSK beforehand. If anyone needs help with list building simply contact the organiser.
Last edited by Tubasatan on Sun Mar 26, 2017 9:34 pm, edited 9 times in total.

Tubasatan
Gobber
Posts:16
Joined:Wed Nov 02, 2016 8:37 pm

Post by Tubasatan » Tue Feb 14, 2017 11:55 am

Plass til 14 lag, med mulighet for ytterligere utvidelse.
Skriv din interesse nedover i denne tråden!

Betalt er merket i grønt

Påmeldte:

Spillere - Lagnavn

1. Bjarni Steinar O. "Bjarni St." og Ellen Marie I. - Kitties
2. Hans Christian C. og Jamie C. "red marine" - Team Deathcast

3. Jenny K. og Sebastian A. "Tubasatan" -
4. Kim L. og Andreas J. "Phatonic" - Team Scalyoak

5. Fredrik B-A. og Lauritz F. -
6. Simon F. "Grizzgit" og Robert F. W. -

7. Martin F. "vimkin" & Håkon S. - Team Waaagh!
8. Njål L. og Danny E. -

9. Markus J. og Jens J. -
10. Christian M. "christian martinsson" og David P. -

11. Luca T. og Glenn Tore O. "Mazik" -
12. Christian S. og Dag W. -

Interesserte/venteliste/stand-by:
1. Ivan J. "Ivovich"
2.
3.
4.
Last edited by Tubasatan on Sun Mar 26, 2017 9:35 pm, edited 14 times in total.

Bjarni St.
Gremlin
Posts:1
Joined:Wed Feb 15, 2017 7:06 pm

Post by Bjarni St. » Wed Feb 15, 2017 7:11 pm

Signing up as a superteam: Bjarni Steinar Ottósson & Ellen Marie Iversen.

Phatonic
Battle Boar
Posts:575
Joined:Sat May 05, 2012 12:14 am
Location:Oppegård(oslo)

Post by Phatonic » Wed Feb 15, 2017 8:02 pm

Team Scalyoak : Andreas Jansson og Kim Lyhne melder seg på :)

Old.dust
Gremlin
Posts:1
Joined:Tue Jan 24, 2017 10:40 pm

Post by Old.dust » Wed Feb 15, 2017 8:10 pm

Jeg melder meg herved på. Loke Borgersen, betalt Kontigent 2017 og min første turnering. Dvs turneringsavgift betalt.

red marine
Trencher
Posts:67
Joined:Sun Jun 20, 2010 11:28 am
Location:oslo

Post by red marine » Wed Feb 15, 2017 8:29 pm

Hei melder meg også på og danner lag med Hans C. Carlsen. Har betalt medlemskontigent for 2017 og det er min første turnering.

Jamie Craigie

Mazik
Gremlin
Posts:5
Joined:Mon Mar 16, 2015 1:39 am

Post by Mazik » Thu Feb 16, 2017 11:35 pm

Melder meg, Glenn Tore Oskarsson, på. Har ikke teamet opp med noen enda.

Grizzgit
Gremlin
Posts:5
Joined:Fri Feb 17, 2017 12:28 am

Post by Grizzgit » Fri Feb 17, 2017 12:41 am

Melder på meg, Simon Furdal og Robert F. Whitley. Vi har betalt og spiller på lag.

vimkin
Gremlin
Posts:2
Joined:Fri Feb 17, 2017 12:10 pm

Post by vimkin » Fri Feb 17, 2017 12:12 pm

Team Waaagh!: Martin Folkeseth & Håkon Sagli

William
Enigma Foundry
Posts:427
Joined:Wed Oct 14, 2015 3:55 pm

Post by William » Mon Mar 06, 2017 1:23 pm

Turneringen er nå full! :)

Vi har likevel mulighet til å utvide med ytterlig 4 plasser, men for at vi skal få bordene til å gå opp mtp 2 spillere på hvert lag så er vi nødt til å enten åpne opp for 4stk eller ingen.

Dette løser vi ved at dere kan melde deres interesse i denne tråden, og med en gang det er 4 stk som er interessert åpner vi opp for betaling og således påmelding. Så rekrutter en lagkompis eller 3 :)

Ivovich
Enigma Foundry
Posts:436
Joined:Tue Mar 01, 2011 8:23 am
Location:Nesodden

Post by Ivovich » Thu Mar 09, 2017 12:34 pm

Melder min interesse- skal nok klare få med en til.

Så det er avhengig av at 4 til blir med, pluss at dere aksepterer spillere som ikke kan reglene riktig- samt at vi spiller med firkant baser... Så... kanskje .. antagelig vis.. ikke likevel??
https://31.media.tumblr.com/4a5b6b04f214eef332b3f8a96072dd9c/tumblr_ng2lgrSkof1r3gb3zo1_400.gif
Raz I 9thage forum.

William
Enigma Foundry
Posts:427
Joined:Wed Oct 14, 2015 3:55 pm

Post by William » Thu Mar 09, 2017 12:36 pm

Ivovich wrote:Melder min interesse- skal nok klare få med en til.

Så det er avhengig av at 4 til blir med, pluss at dere aksepterer spillere som ikke kan reglene riktig- samt at vi spiller med firkant baser... Så... kanskje .. antagelig vis.. ikke likevel??
Alt her bør gå bra Ivan :) Setter deg opp på ventelisten.

Tubasatan
Gobber
Posts:16
Joined:Wed Nov 02, 2016 8:37 pm

Post by Tubasatan » Wed Mar 22, 2017 4:04 pm

Vi har fått to avmeldinger så her blir det plass deg Ivan. Om du hadde en til som ville være med så er det plass til dere begge. Ta kontakt med meg enten på PM eller på facebook (Sebastian Antonsen) så kan vi snakke om firkanta baser. Det går nok fint men med noen små forbehold ^_^

Tubasatan
Gobber
Posts:16
Joined:Wed Nov 02, 2016 8:37 pm

Post by Tubasatan » Sun Mar 26, 2017 9:32 pm

Tubasatan wrote:Vi har fått to avmeldinger så her blir det plass deg Ivan. Om du hadde en til som ville være med så er det plass til dere begge. Ta kontakt med meg enten på PM eller på facebook (Sebastian Antonsen) så kan vi snakke om firkanta baser. Det går nok fint men med noen små forbehold ^_^
Da har jeg fått flere avmeldinger igjen og vi er nå på et tall delelig med 4 så da er du nok tilbake på venteliste igjen Ivan. Holder deg oppdatert her ^_^

Tubasatan
Gobber
Posts:16
Joined:Wed Nov 02, 2016 8:37 pm

Post by Tubasatan » Fri Mar 31, 2017 7:49 pm

Just a friendly reminder to all participants: please make sure you bring everything you need to play and show up on time with two(2) army lists. I have to go over your lists so please be there at 09:30 ^_^ Everything you need to know can be found here. If anything is unclear please do not hesitate to ask!


https://goo.gl/gqBHU6

Post Reply

Return to “OMSK”