Page 1 of 1

Infomøte på OMSK 16.11.17

Posted: Thu Nov 09, 2017 8:06 pm
by Tubasatan
Møt opp torsdag 16.11.17 for å få info fra styret om hva som skjer på omsk etter jul.
Vanlig spilling etter det.

- Sebastian

:::

Info meeting at omsk pertaining what'll happen at the club after christmas.

- Sebastian