Innkalling/foreløpig saksliste OMSK årsmøte 15. februar 2017

Oslo miniatyrspillklubb

Moderators:Asbjørn, William, Templar

Templar
Wraith Engine
Posts:2466
Joined:Fri Oct 17, 2008 9:29 am
Location:Oslo
Innkalling/foreløpig saksliste OMSK årsmøte 15. februar 2017

Post by Templar » Mon Jan 22, 2018 7:46 pm

Innkalling/ foreløpig saksliste OMSK årsmøte 15. februar 2018
§ 7: ”Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet, som skal avholdes hvert år i vårsemesteret. Årsmøtet skal innkalles med tre ukers varsel. Forslag til saker som skal tas opp på møtet må være sendt inn minst én uke før årsmøtet holdes. Fullstendig saksliste skal foreligge for medlemmene én uke før møtet.”

1. Åpning og konstituering
a. Åpning og opprop.
b. Godkjenning av innkalling/saksliste.
c. Valg av ordstyrer.
d. Valg av referent.
e. Valg av to personer til å signere protokollen.

2. Årsrapport og regnskap 2017
a. Gjennomgang av årsrapport 2017
b. Internrevisors kommentar til regnskapet 2017
c. Godkjenning av årsrapport og regnskap

3. Budsjett 2018
a. Gjennomgang av budsjett for 2018
c. Godkjenning av budsjett.

4. Situasjonen i Storgata 26
a. Lager- og leieforhold
b. Avtale med Outland

5. Spillerkontakter
a. I år som tidligere trenger vi spillekontakter. Det gjelder folk som er villige til å stå som kontaktpersoner på hjemmesidene for de enkelte systemene. Dette er personer styret kommer til å kontakte ved eventuelle temakvelder, demo kvelder og andre passende arrangement

1. W&H:
2. KoW
3. 40K:
4. AoS
5. Infinity:
6. 9th Age

6. 20 års fest

7. Kommende arrangmenter

8. Valg av styre
a. Nominasjon av ny leder.
b. Valg av leder.
c. Nominasjon av styremedlemmer.
d. Valg av styremedlemmer (Styret konstituerer seg selv umiddelbart etter årsmøtet).

Sted: Outland Storgata 26
Dato 15.2.2017
Tidspunkt 17:20
Mr Everblight!

Ugrush
Thorn
Posts:879
Joined:Fri Sep 12, 2008 12:56 pm

Post by Ugrush » Tue Jan 23, 2018 5:35 pm

Her burde det vel vært lagt til en POC for T9A under pkt 5?
ETC 2016 - T9A Dwarven Holds
ETC 2018 - T9A Infernal Dwarfs - Kaptein
ETC 2019 - T9A Warriors of the Dark Gods
ETC 2020 - T9A - Kaptein
Kongsberg Tablewar

Templar
Wraith Engine
Posts:2466
Joined:Fri Oct 17, 2008 9:29 am
Location:Oslo

Post by Templar » Thu Feb 15, 2018 3:44 pm

Ugrush wrote:Her burde det vel vært lagt til en POC for T9A under pkt 5?
Har blitt lagt til
Mr Everblight!

Post Reply

Return to “OMSK”