Forslag til debatt rundt ETC uttaksprosess

Diskuter regler og andre ting rundt spillet The 9th Age

Moderators: zuhlmatul, Grayfox, Kalerith

Evisor
Stannis Brocker
Posts: 334
Joined: Fri Nov 09, 2007 1:58 am

Forslag til debatt rundt ETC uttaksprosess

Post by Evisor » Wed May 20, 2020 2:41 pm

Forslag om forandring av uttakssystem ETC 9th age:

Hei.

Hvert år velges en uttakskomite for å ta ut det Norske laget til ETC. I begynnelsen av 9th ages historie handlet dette om å få nok folk til laget. I de senere år har man måttet velge bort kandidater som har hatt lyst å bli med. Alle komiteene har stått fritt til å velge ut de man selv har ønsket, basert på de kriteriene man selv har satt. Og selv om alle kan nominere kandidater til uttakskomiteen. Så er det forrige års lag som har hatt stemmerett til å velge blant disse kandidatene.

Dette systemer fungerte greit når vi var et fåtall av kandidater. Men nå ser jeg at det kan ha klare svakheter hva gjelder transparens og rettferdighet. Systemet er lagt opp til i for stor grad gjenvelge de gamle mekanismene. Og med dette også biasene vi bringer med oss som mennesker. Og selv om vi har prøvd å være objektive i å velge ut det beste laget, er det klart at relasjoner/biaser spiller inn.

Så spørsmålet er om det finnes bedre metoder for å velge ut ETC laget. Og det er jeg overbevist om at det er det. Målsettingen med utvelgelsen er å velge det sterkeste laget, så tidlig som mulig, på en så rettferdig og god måte som mulig. Helst skal laget stå ferdig 01 januar.

Mitt forslag er at man benytter seg mer av resultater i turneringer og mindre av skjønnsmessige avgjørelser.

Første januar begynner utvelgelsesprosessen.
Og denne varer frem til 31 Desember.

I løpet av året vil poengfangst i turneringer danne grunnlag for utvelgelse til ETC laget. De 8 med best resultater vil danne lag og velge en kaptein fra laget. Skulle noen takke nei, vil plassen gå til de med 9nde best resultat osv.

Hvilke typer resultater som kvalifiserer vet jeg ikke. Det er som alt annet opp til debatt. Men jeg ser for meg noe som: Snittet av de 3 beste turneringene, hvorav 2 må være spilt i Norge og en kan komme fra resultater i utland. 4500 poeng, mer enn 10 deltakere og minst 4 kamper.

Jeg tror denne type utvelgelse vil gjøre utvelgelsen mer transparant, rettferdig og strømlinjeformet.
Samtidig håper jeg det vil skape et engasjement rundt turneringene gjennom året.

Hva er dine tanker om hvordan utvelgelsesprosessen bør gjennomføres?
Om vi skulle gå til det punktet å skifte metode, så er det viktig at alle bidrar med sine synspunkter. Og at vi lander på en metode som har stor støtte i hele miljøet.

Hans

brinchmann
Gobber
Posts: 10
Joined: Thu Jun 29, 2017 2:49 pm

Post by brinchmann » Sat May 23, 2020 9:14 am

Dette høres ut som et mye mer fornuftig system for utvelgelse, som gjør at man også gjennom hele året kan se hvordan man ligger an i forhold til å få en plass på laget, og fjerner det menneskelig elementet fra prosessen.

Det vil føre til mer topping på turneringer, derfor bør det være faste turneringer som teller, så alle vet hvilken turnering de spiller i.

Transparens syns jeg er viktig, og det har ikke vært mye av det før valget med å la NM-vinneren (eller nærmeste uten plass på laget) få en av plassene, og det var mange av oss som kjempet for den plassen! Veldig moro og spennende!

Alexander

noneshallpass!
Enigma Foundry
Posts: 454
Joined: Sun Jul 09, 2006 5:41 pm
Location: Oslo

Post by noneshallpass! » Sun May 24, 2020 12:54 pm

Begge fremgangsmåter har sine styrker og svakheter, men høres ut som en god idé å ta sikte på å unngå mekanismer som fører til overdreven eller urettmessig gjenvalg av spillere. Utvelgelse gjennom poengfangst har også sine sider, for det er fortsatt noen mennesker som må velge metoden rangeringen skal regnes ut ifra, og datagrunnlaget vil nok være noe anekdotisk etter en vitenskapelig standard.

Jeg tenker at et system hvor poengfangst vektes etter plasseringen til motstanderen som poengene er vunnet og tapt mot er best hvis den veien velges. Vet ikke hvor mye jobb det vil være, eller hvor enkelt det vil bli å sette opp et rettferdig regnestykke. Det er vanlig at erfarne spillere tar vanskelige kamper for lager på lagturneringer. De som tar en storseier runde 5 og gjør et hopp mot toppen kan ha tapt mot spillere som gjorde der godt tidligere i løpet - eller ikke.

Post Reply

Return to “Generell diskusjon”