Page 1 of 1

Nytt uttak til ETC laget

Posted: Thu Nov 21, 2019 9:00 am
by Ugrush
Hei

Iht. uttaksprosessen skal det tas ut 2 spillere basert på resultater fra ETC og frem til NM.
Siden det initielle uttaket har Invasion blitt avholdt og vi har hatt en delegasjon som deltok på SM og leverte forøvrig jevnt over meget bra resultater.
UK har vurdert resultater fra ESC, ETC, Invasion og SM. Kandidatene snitter henholdsvis 14,3 og 11,9p.

Basert på dette tar UK ut to spillere:

Hans Blom
Hermund Furu

Mvh
Sigbjørn, på vegne av UK