Page 1 of 1

Kodiak MIA

Posted: Tue Oct 25, 2016 7:56 am
by Ironclad
Har et vagt minne om å ha lånt bort en Kodiak av den gamle typen for en tid tilbake.
Den var primet sort.