Møtereferat fra WTC 27.10.19

Det meste av WmH diskusjon skjer på 2d6 Discord - her er en åpen invitasjon

Moderator:vizier87

greenskin
Juggernaut
Posts:1058
Joined:Tue Sep 12, 2006 1:57 pm
Location:Gjøvik
Møtereferat fra WTC 27.10.19

Post by greenskin » Wed Oct 30, 2019 5:50 pm

Møtereferat WTC 27.oktober 2019.

Tilstede:
Geir, Asbjørn, Martin, Kuba, Sverre, Juan, Christian, Jonas og Sindre.

Evaluering av 2019:
Vi gikk igjennom fjorårets prosess av hvordan ting ble gjort.
3.laget gikk i år til Gjøvik som et rekrutteringslag.

1. og 2.laget ble prioritert etter hva man mente var de beste spillerne.

Laguttak i år ble gjort ved at komiteen snakket med og/eller fulgte med på aktivitet hos de forskjellige. Prosessen ved laguttaket ble holdt skjult og ikke offentlig for å ivareta de som ikke kom med på laget. Vi snakket også på mer åpenhet rundt laguttaket.

Etter evalueringen av WTC 2019 ble det også snakket om tiden fremover og hvordan vi skal forberede oss til WTC 2020.

WTC 2020:

Det ble valgt inn en ny komite i dag bestående av;Geir, Martin, Kuba, Jonas og Sindre.

Komiteen vil i år få mer spesifikke roller og fordele arbeidsoppgaver;
-Uttak av spillere
-Organisere
-Lagdrakter
-Sponsorer

Etter årets bragd og pokalen med hjem i bagasjen planlegger vi allerede nå ut ifra at vi får 3 lag.

Laguttak 2020;
-Prosessen er åpen, 1.laget er ikke låst.
-Vi ønsker å stille 3 best mulige lag, basert på et 1.-, 2.-, og 3.lag.
-Laguttaket skjer så sent som mulig.
-Man kan melde seg som interessert til noen i komiteen. Føler man seg utenfor radaren, si ifra.

Vi ønsker å ha reservespillere som kan stille opp ved uforutsette hendelser og som skal kunne spille på det laget som måtte trenge det. Reservespillere meldes på solo-masters eller som «coach».

Vi ønsker å åpne opp mer for utenforstående ved markedsføring rettet mot WTC

Det ble diskutert om å beholde samme lagnavn som tidligere.

Når det gjelder opplegget nede på WTC snakket vi om 1 eller 2 ekstra fridager.Dette for å reise ned et par dager tidligere og leie et felleshus/leilighet for oppvarming med spilling og sosialt.Hjemreise mandag eller med god margin søndag.

Vi begynte også å diskutere treningsleir og lagturneringer i utlandet.
Lund og turnering i Hamburg er begge 5-manns lagturneringer. En skandinavisk helg med de svenske og danske spillerne ble også nevnt.

Vi er enda tidlig i prosessen, men har i år startet allerede nå slik at vi skal stille bedre forberedt. Det vil bli avholdt ett nytt møte blant komiteen før jul.
- Sindre -

Return to “Generell diskusjon”