Courage of Caspia

Maling, battlereports og selvpromotering

Moderator:vizier87

Olannon
Haley
Posts:5843
Joined:Sat Feb 11, 2012 2:12 pm
Courage of Caspia

Post by Olannon » Sat Jul 25, 2015 8:47 pm

I likhet med mange andre er det på tide å slenge seg på noe nytt ettersom GW ga Warhammer dødsstøtet. Warmahordes var et naturlig valg ettersom privateer press gjør veldig mye rett som jeg har savnet fra GW. Jo mer jeg har lest om spillet, dess bedre har jeg likt det også. Jeg har riktignok ikke spilt det enda, men det kommer nok ganske fort.

Valget falt på Cygnar på bakgrunn av en kombinasjon av estetikk og spillestil: Utfra hva jeg kunne lese er Cygnar blant de bedre rasene på avstand samtidig som de baserer seg på tunge synergier for å få maksimert enhetene sine. Sounds good!

.::. Table of Contents .::.
- Army Lists
- Battle Reports
- Pictures

.::. Maps .::.

Challenge 2015 - click
- Close Quarters
- Destruction
- Outflank
- Recon

Hexcon 2015 forslag - click
- Incoming
- Two Fronts
- Incursion
- Fire Support
Last edited by Olannon on Tue Mar 29, 2016 8:15 am, edited 102 times in total.
Jarle Svendsrud

www.courageofcaspia.com

Olannon
Haley
Posts:5843
Joined:Sat Feb 11, 2012 2:12 pm

Post by Olannon » Sat Jul 25, 2015 8:48 pm

.::. Army Lists .::.

Planlegging mot NM 2016:
Major Victoria Haley - WJ: +5
- Squire
- Stormwall - PC: 19
- Lightning Pod
- Thorn - PC: 8

Journeyman Warcaster - PC: 3
Eiryss, Angel of Retribution - PC: 3
Alexia2 - PC: 4

Black 13th Gun Mage Strike Team - Lynch, Ryan & Watts: 4
Arcane Tempest Gun Mage Pistoleers - Leader & 5 Grunts: 6
- Arcane Tempest Gun Mage Officer - Officer 2
Tactical Arcanist Corp - Leader & 2 Grunts: 4
Commander Coleman Stryker - WJ: +6
- Squire
- Stormwall - PC: 19
- Lightning Pod
- Stormwall - PC: 19
- Lightning Pod

Journeyman Warcaster - PC: 3
Stormsmith Stormcaller - PC: 1
Stormsmith Stormcaller - PC: 1

Storm Lances - Leader & 4 Grunts: 11
Hexcon 2015:
Captain Allister Caine - WJ: +5
- Squire
- Ol' Rowdy - PC: 9

Reinholdt, Gobber Speculator - PC: 1
Taryn di la Rovissi, Llaelese Gun Mage - PC: 2
Eiryss, Angel of Retribution - PC: 3
Journeyman Warcaster - PC: 3
Savio Montero Acosta - PC: 3

Arcane Tempest Gun Mage Pistoleers - Leader & 5 Grunts: 6
- Arcane Tempest Gun Mage Officer - Officer 2
Black 13th Gun Mage Strike Team - Lynch, Ryan & Watts: 4
Rangers - Leader & 5 Grunts: 5
Major Markus "Siege" Brisbane - WJ: +5
- Squire
- Stormwall - PC: 19
- Lightning Pod

Journeyman Warcaster - PC: 3
Gastone Crosse - PC: 3

Arcane Tempest Gun Mage Pistoleers - Leader & 5 Grunts: 6
- Arcane Tempest Gun Mage Officer - Officer 2
Rangers - Leader & 5 Grunts: 5
:: Utilities ::

Løpende oversikt over viktige tall.

Avstander
Sone-til-sone: 31"
Sone-til-AD: 25"
AD-til-AD: 19"

Sannsynlighet

2d6 møter:

Code: Select all

3+  97.2%
4+  91.7%
5+  83.3%
6+  72.2%
7+  58.3%
8+  41.7&
9+  27.8%
10+ 16.7%
11+  8.3%
12  2.8%
2d6 med re-roll møter:

Code: Select all

3+  99.9%
4+  99.3%
5+  97.2%
6+  92.3%
7+  82.6%
8+  66.0%
9+  47.5%
10+ 30.6%
11+ 16.0%
12  5.5%
3d6 møter:

Code: Select all

4+  99.5%
5+  98.1%
6+  95.4%
7+  90.7%
8+  83.8%
9+  74.1%
10+ 62.5%
11+ 50.0%
12+ 37.5%
13+ 25.9%
14+ 17.6%
15+ 12.0%
16+  4.6%
17+  1.9%
18  0.5%
3d6 med re-roll møter:

Code: Select all

4+  99.9%
5+  99.9%
6+  99.8%
7+  99.1%
8+  97.3%
9+  93.2%
10+ 85.9%
11+ 75.0%
12+ 60.9%
13+ 45.1%
14+ 32.1%
15+ 22.6%
16+  9.0%
17+  3.8%
18  1.0%
2d6 + Lucky Charm møter:

Code: Select all

2+ 100.0%
3:  99.5%
4:  98.1%
5:  95.0%
6:  89.4%
7:  80.6%
8:  68.1%
9:  52.3%
10: 35.7%
11: 20.0%
12:  7.4%
3d6 + Lucky Charm møter:

Code: Select all

3: 100.0%
4:  99.9%
5:  99.6%
6:  98.8%
7:  97.2%
8:  94.3%
9:  89.5%
10: 82.5%
11: 73.1%
12: 61.7%
13: 48.8%
14: 35.5%
15: 23.2%
16: 13.1%
17: 5.80%
18: 1.63%
2d6 + Lucky Charm re-roll møter:

Code: Select all

2+ 100.0%
3+ 100.0%
4+  99.0%
5+  99.0%
6+  99.0%
7+  96.0%
8+  89.8%
9+  77.2%
10+ 57.8%
11+ 35.8%
12+ 14.2%
3d6 + Lucky Charm re-roll møter:

Code: Select all

3+ 100.0%
4+ 100.0%
5+ 100.0%
6+ 100.0%
7+ 100.0%
8+ 100.0% 
9+  98.9%
10+ 96.9%
11+ 92.8%
12+ 85.3%
13+ 73.8%
14+ 58.4%
15+ 41.0%
16+ 24.5%
17+ 11.3%
18+  3.2%
Caine2 assassination run: click
Last edited by Olannon on Tue Nov 10, 2015 12:12 am, edited 31 times in total.
Jarle Svendsrud

www.courageofcaspia.com

Olannon
Haley
Posts:5843
Joined:Sat Feb 11, 2012 2:12 pm

Post by Olannon » Sat Jul 25, 2015 8:48 pm

Battle reports fra 2015 følger under. For 2016 kommer jeg bare til å lenke til bloggen som oppdateringsposter. Se denne siden for en oversikt over rapportene :)

.::. Battle Reports .::.

:: Convergence of Cyriss ::
#119 - 50p Stryker1 vs Lucant (IA Mk. I Game 1) - click
#103 - 50p Stryker1 vs Lucant - click

:: Mercenaries ::
#101 - 50p Haley2 vs Fiona - click

:: Minions ::
#87 - 35p Haley2 vs Dr. Arkadius - click

:: Khador ::
#90 - 35p Haley2 vs Butcher3 - click
#88 - 35p Haley2 vs Butcher2 - click
#51 - 50p Haley2 vs Karchev - click
#27 - 50p Haley2 vs Butcher3 (Invasion 2015 Game 5) - click
#21 - 50p Haley2 vs Sorscha1 - click
#20 - 50p Haley2 vs Karchev - click

:: Legion of Everblight ::
#128 - 50p Haley2 vs Lylyth2 - click
#127 - 50p Caine2 vs Vayl1 - click
#122 - 50p Haley2 vs Saeryn1 (IA Mk. I Game 4) - click
#117 - 50p Stryker1 vs Vayl1 - click
#108 - 50p Haley2 vs Vayl2 - click
#107 - 50p Haley2 vs Vayl2 - click
#106 - 50p Haley2 vs Vayl2 - click
#98 - 50p Haley2 vs Lylyth2 - click
#97 - 50p Haley2 vs Lylyth2 - click
#95 - 50p Haley2 vs Lylyth2 - ]click

#94 - 50p Stryker1 vs Vayl2 - click
#77 - 50p Haley2 vs Vayl2 - click
#67 - 50p Stryker1 vs Vayl2 - click
#56 - 50p Haley2 vs Vayl2 - click
#55 - 50p Stryker1 vs Vayl2 - click
#53 - 50p Stryker1 vs Lylyth2 - click
#50 - 50p Stryker1 vs Lylyth2 - click
#46 - 50p Haley2 vs Vayl2 - click
#45 - 50p Stryker1 vs Vayl2 - click
#44 - 50p Haley2 vs Vayl2 - click

#42 - 50p Haley2 vs Vayl2 - click
#41 - 50p Haley2 vs Vayl2 - click
#40 - 50p Stryker1 vs Lylyth2 - click
#38 - 50p Haley2 vs Vayl2 - click
#35 - 50p Stryker1 vs Lylyth2 - click
#25 - 50p Haley2 vs Vayl2 (Invasion 2015 Game 3) - click
#19 - 35p Haley2 vs Saeryn1 - click
#18 - 35p Haley2 vs Lylyth2 - click
#17 - 50p Haley2 vs Saeryn1 - click
#16 - 50p Haley2 vs Saeryn1 - click

:: Circle Orboros ::
#126 - 50p Haley2 vs Krueger2 - click
#123, 124 - 50p Haley2 vs Krueger2 - click

#120 - 50p Haley2 vs Krueger2 (IA Mk. I Game 2) - click
#118 - 50p Haley2 vs Krueger2 - click
#114 - 50p Haley2 vs Morvahna2 - click
#113 - 50p Haley2 vs Morvahna2 - click
#105 - 50p Haley2 vs Morvahna2 - click
#104 - 50p Haley2 vs Morvahna2 - click
#93 - 50p Haley2 vs Krueger2 - click
#83 - 35p Caine2 vs Kaya1 (Hexcon 2015 Game 1) - click
#82 - 50p Haley2 vs Morvahna2 - click
#80 - 50p Haley2 vs Kromac1 - click

#79 - 50p Stryker1 vs Bradigus - click
#76 - 50p Haley2 vs Krueger2 - click
#75 - 50p Haley2 vs Krueger2 - click
#71 - 35p Caine2 vs Krueger2 - click
#66 - 50p Haley2 vs Krueger2 - click
#58 - 35p Siege vs Kromac2 - click
#57 - 35p Caine2 vs Kromac2 - click
#34 - 50p Haley2 vs Kreuger2 - click
#12 - 50p Haley2 vs Kreuger2 - click
#11 - 50p Haley2 vs Kreuger2 - click

:: Skorne ::
#133 - 50p Haley2 vs Xerxis1 - click

#110 - 50p Haley2 vs Makeda3 - click
#109 - 50p Haley2 vs Makeda3 - click
#99 - 50p Haley2 vs Morghoul1 - click
#85 - 35p Caine2 vs Morghoul1 (Hexcon 2015 Game 3) - click
#65 - 50p Haley2 vs Xerxis1 - click
#48 - 50p Haley2 vs Xerxis1 - click
#47 - 50p Haley2 vs Xerxis1 - click
#37 - 35p Caine2 vs Xerxis1 - click
#36 - 35p Caine2 vs Xerxis1 - click
#10 - 35p Haley2 vs Morghoul1 (RMX Game 4) - click

:: Cryx ::
#132 - 50p Caine2 vs Asphyxious2 - click
#131 - 50p Caine2 vs Asphyxious2 - click
#129 - 50p Caine2 vs Skarre2 - click
#125 - 50p Haley2 vs Skarre2 - click
#111 - 50p Haley2 vs Skarre2 - click
#100 - 50p Haley2 vs Skarre2 - click

#92 - 50p Haley2 vs Asphyxious2 - click
#91 - 50p Haley2 vs Asphyxious2 - click
#84 - 35p Caine2 vs Deneghra3 (Hexcon 2015 Game 2) - click
#81 - 50p Haley2 vs Asphyxious2 - click
#78 - 50p Haley2 vs Asphyxious2 - click
#68 - 50p Haley2 vs Deneghra1 - click
#52 - 35p Caine2 vs Deneghra1 - click
#49 - 50p Haley2 vs Asphyxious2 - click
#23 - 50p Haley2 vs Deneghra1 (Invasion 2015 Game 1) - click
#9 - 35p Haley2 vs Asphyxious2 (RMX Game 3) - click

:: Cygnar ::
#121 - 50p Haley2 vs Caine2 (IA Mk. I Game 3) - click
#89 - 35p Haley2 vs Caine2 - click
#8 - 35p Haley2 vs Haley2 (RMX Game 2) - click

:: Trollbloods ::
#24 - 50p Haley2 vs Jarl (Invasion 2015 Game 2) - click
#7 - 35p Haley2 vs Borka2 (RMX Game 1) - click

:: Protectorate of Menoth ::
#135 - 50p Haley2 vs Harbinger of Menoth - click
#134 - 50p Haley2 vs Kreoss3 - click
#116 - 50p Stryker1 vs Harbinger of Menoth - click
#115 - 50p Stryker1 vs Kreoss3 - click
#102 - 50p Haley2 vs Severius1 - click
#96 - 50p Kraye vs Thyra - click
#93 - 50p Haley2 vs High Reclaimer - click
#74 - 35p Caine2 vs Harbinger - click

#73 - 35p Siege vs Harbinger - click
#61 - 35p Caine2 vs Kreoss1 - click
#33 - 35p Caine2 vs Vindictus - click
#32 - 35p Caine2 vs Vindictus - click
#30 - 50p Stryker1 vs Vindictus - click
#29 - 50p Stryker1 vs Kreoss3 - click
#28 - 50p Stryker1 vs Severius1 - click
#22 - 50p Haley2 vs Harbinger of Menoth - click
#6 - 35p Haley2 vs Harbinger of Menoth - click
#5 - 35p Haley2 vs Feora - click

:: Retribution of Scyrah ::
#130 - 50p Caine2 vs Issyria - click
#112 - 50p Stryker1 vs Ravyn - click
#86 - 35p Caine2 vs Issyria - click
#72 - 50p Issyria vs Haley2 - click

#70 - 50p Haley2 vs Issyria - click
#69 - 50p Haley2 vs Issyria - click
#64 - 50p Haley2 vs Issyria - click
#63 - 50p Haley2 vs Ossyan - click
#62 - 50p Haley2 vs Ossyan - click
#60 - 35p Caine2 vs Ossyan - click
#59 - 50p Stryker1 vs Ossyan - click
#54 - 50p Stryker1 vs Ossyan - click
#43 - 50p Stryker1 vs Ossyan - click

#39 - 50p Stryker1 vs Ravyn - click
#31 - 50p Stryker1 vs Ossyan - click
#26 - 50p Siege vs Ravyn (Invasion 2015 Game 4) - click
#15 - 50p Siege vs Ossyan - click
#14 - 50p Stryker2 vs Ossyan - click
#13 - 50p Siege vs Thyron - click
#4 - 50p Haley2 vs Thyron - click
#3 - 50p Haley2 vs Thyron - click
#2 - 50p Haley2 vs Ravyn - click
#1 - 50p Haley2 vs Ravyn - click
Last edited by Olannon on Sat Jan 02, 2016 3:17 am, edited 120 times in total.
Jarle Svendsrud

www.courageofcaspia.com

Olannon
Haley
Posts:5843
Joined:Sat Feb 11, 2012 2:12 pm

Post by Olannon » Sat Jul 25, 2015 8:49 pm

.::. Army Pictures .::.
Haley's Heroes v1.0 - click

.::. Model/Unit Pictures .::.
Warcasters & Attachments
Haley2 - click
Squire - click

Warjacks
Thorn - click
Stormwall - click
Lightning Pod - click
Ol' Rowdy - click

Solos
Journeyman Warcaster - click

Units
Arcane Tempest Gun Mages - click
Black 13th - click

Mercenary Solos
Alexia2 - click
Gorman di Wulfe - click
Eiryss2 - click

Mercenary Units
Tactical Arcanist Corps - click
Last edited by Olannon on Sun Oct 25, 2015 8:38 pm, edited 7 times in total.
Jarle Svendsrud

www.courageofcaspia.com

Olannon
Haley
Posts:5843
Joined:Sat Feb 11, 2012 2:12 pm

Post by Olannon » Sat Jul 25, 2015 9:44 pm

Ettersom ingen ville spille i dag ble det en tur til Outland for å plukke opp mine første Cygnarmodeller. The boys in blue minner for mye om Ultramarines for min del. Jeg tenkte lenge på fargetema og landet på noe jeg har eksperimentert med på 40k Tau tidligere som jeg håper blir stilig for cygnar: Idèen er masse svart med agggressive highlights og lyseblå som aksentfarge. Med mørkt metall tror jeg warjacks kan få en skikkelig steampunky feel samtidig som lyseblå tillater lyntilhørigheten. For infantry o.l. tror jeg lær, hud o.l. er nok til å skape en annerledes feel samtidig som den overall mørke fremgangsmåten tillater meg å markere characters, solos osv med lysere farger.

Første testmodell ser ut som følger:

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Usikker på hvordan jeg skal håndtere basene enda. Bakgrunnen for den særs aggressive svarte highlighten er at jeg synes dette bryter opp den ellers veldig dominante (og delvis dystre) effekten av sort.
Jarle Svendsrud

www.courageofcaspia.com

SevenSins
Thorn
Posts:822
Joined:Tue Feb 10, 2009 11:39 pm
Location:Oslo

Post by SevenSins » Sat Jul 25, 2015 10:00 pm

Liker fargevalget, tror det kan bli stilig i units/jacks.

Thorn er veldig verdt investeringen over en vanlig Lancer med Haley, å kunne arce i mellee er absurd på en warcaster med Telekinesis..

Centurion har kanskje litt mindre hitting power en rowdy, men den tåler deng og med bond er den langt fra treg, og den har en fantastisk egenskap rowdy mangler, nemlig reach. Når det er sagt er Rowdy fortsatt en veldig solid Jack som lett finner bruksområder hos andre castere også.

Velkommen til wm/h!

unseenlurker
Gud
Posts:2779
Joined:Wed Jan 26, 2005 9:39 pm
Location:Oslo

Post by unseenlurker » Sat Jul 25, 2015 10:19 pm

Velkommen ombord.

Rett på 50 poeng Haley2, her er det ikke noe kødd :)

Liker lista.

Hvis jeg skal få komme med forslag til varianter (ikke nødvendigvis forbedringer):

Hvis du bytter ut Lancer med Thorn og Rowdy for Hunter (på Gun Mages), får du en mer aggressiv liste etter min mening. Ikke noe som er mer aggressivt en to Armor Piercing skudd inn i motstanderens heavies før han får aktivert dem. Husker en kamp for to-tre år siden da jeg skjøt en Mule (Mercenary heavy) helt i stykker før han hadde flyttet den- det var riktignok med Arlan, 2 Hunters og gode terninger. Trykket du legger med en Hunter skal ikke undervurderes.

Boomhowlers er også veldig gode med Haley på sikt.

Hva tenker du at den andre lista skal være? Styrer litt hvilke characters du kan ha i Haley.
Founding member of FADHDA (Faction ADHD Anonymous)

Olannon
Haley
Posts:5843
Joined:Sat Feb 11, 2012 2:12 pm

Post by Olannon » Sat Jul 25, 2015 10:27 pm

@SevenSins - Hei og takk for innspill :) Er veldig spent på å starte på jacks. Kjøpte Ol' Rowdy i dag men jeg har ikke superlim her så får ikke begynt på den enda. Tror det bør bli bra, har tidligere malt en Tau Riptide i dette temaet og ble svært fornøyd med den. Håper å få begynt i morgen!

Hva Thorn og Centurion vs Lancer og Ol' Rowdy angår så er jeg helt enig. Jeg ser at de er mer solide valg på papiret. Problemet med Thorn er at jeg vet simpelthen ikke hvor jeg skal finne poengene hen her: Da må enten Di Bray eller Wolfe bli igjen hjemme, eventuelt må 13th byttes ut med noe utility (feks Strangeways). Vet ikke om dette egentlig er verdt det, Arc Node i seg selv er crazy bra og Lancer er en billig investering. Hvordan ville du skrevet om listen til å få inn Thorn hvis du ikke skal redusere poengkostnaden på heavy 'jacken?

Rowdy har èn stor fordel over Centurion her: Han kan løpe og charge uten focus. Selv om Haley kommer med 9 focus de første rundene så har hun fortsatt bøttevis med spells hun vil kaste samt en Stormwall som jeg som oftest vil allokere en del til. Jeg erkjenner at Centurion generelt er bedre, særs på defensiven, samt at Reach i stor grad veier opp for feks mangel på mobilitet (reell threat range for Centurion er faktisk lengre gitt at man har kommet i samme posisjon). Det ar Rowdy kan løpe og charge samt at han er bedre offensivt (tanken er at han er en anti-jack + anti-caster beatstick) var det som tippet det for min del. Det kan godt hende jeg reverserer dette etter playtesting. Aller helst ville jeg hatt en Stormclad men her har jeg det samme problemet som med å oppgradere en Lancer til Thorn: Jeg finner simpelthen ikke poeng. Di Bray ville vært naturlig å droppe først antar jeg. Tror du et rent bytte Rowdy => Centurion vil gjøre listen sterkere?

@unseenlurker - Takk :) Nei, rett på sak ^^^

Lancer + Hunter for ATGM UA var opprinnelig draft. Veldig cookie-cutter. Jeg tror jeg undervurderer Hunter for å være ærlig. Alt jeg leser om den tilsier at den skal være bedre enn jeg klarer å visualisere (som sannsynligvis kommer av at jeg har null spillerfaring så langt). Det må absolutt prøves og jeg tenker å kjøpe en Hunter uansett så det blir garantert spilltesting av denne :) Arlan er også en karakter jeg tror jeg undervurderer. Vanskelig å se verdien av supports som ikke er like wtf-syke som Gorman og Anastasia uten å faktisk spille litt.

Liste 2 har jeg dessverre ikke tenkt så mye på enda. Jeg vurderer flere varianter, alt fra all-out skyting med Siege e.l. til double Colossal til jack-spam med feks Darius + Arlan. Har du noen innspill? Det blir forsåvidt lettere å rettferdiggjøre å "droppe" en solo fra denne lista hvis den må inn i en annen liste.
Jarle Svendsrud

www.courageofcaspia.com

Eisenhorn
Juggernaut
Posts:1476
Joined:Mon Apr 18, 2011 9:44 pm

Post by Eisenhorn » Sun Jul 26, 2015 12:49 am

Ja her var det ikke noe knussel :wink:

eHaley spilles ofte med eCain som liste to, de utfyller hverandre bra har jeg hørt.
Advarsel! Dyslexi kan ha sniket seg inn i innlegget. (eller denne signaturen)

Cricel Xmas

Min nettbutikk Frozenforge.com

Olannon
Haley
Posts:5843
Joined:Sat Feb 11, 2012 2:12 pm

Post by Olannon » Sun Jul 26, 2015 3:04 am

Da tar jeg en nærmere titt på Caine2, takk for tipset :)
Jarle Svendsrud

www.courageofcaspia.com

SevenSins
Thorn
Posts:822
Joined:Tue Feb 10, 2009 11:39 pm
Location:Oslo

Post by SevenSins » Sun Jul 26, 2015 10:09 am

Haley2/siege er også en vanlig combo i følge nettvisdom hvertfall.

Prøv ut det du har kjøpt/tenkt, de fleste er greie og godtar en proxy i ny og ne så du kan teste det før du kjøper, og det er plenty av cygnar spillere i Oslo så alltid mulig å låne en modell eller tre til en turnering eller slikt. Det viktigste er jo å finne din egen spillestil, jeg for eksempel er rimelig dårlig på scenario spill, og bedre på assassination typ spill (er jo ingen mester på noen av delene)
Haley2 har et lass med verktøy så hjernetrim får du garantert.

matsemann
Archangel
Posts:3192
Joined:Tue May 03, 2011 3:00 pm
Location:Oslo rock city

Post by matsemann » Sun Jul 26, 2015 10:32 am

Eisenhorn wrote:Ja her var det ikke noe knussel :wink:
Jarle er jo ikke her for å ha det moro :lol:
Gult er kult

15 min of shame - https://www.youtube.com/watch?v=SkzDfGMDhiA

Olannon
Haley
Posts:5843
Joined:Sat Feb 11, 2012 2:12 pm

Post by Olannon » Sun Jul 26, 2015 11:50 am

SevenSins - mye av grunnen til at jeg landet på Cygnar var at jeg spilte Tau i 40k (selv om det begynner å bli en god stund siden siste slaget mitt) og spillestilen minnet mye om dette så vidt jeg kunne forstå. Jo mer jeg leser om Cygnar nå jo mer virker dette til å stemme. Her handler det absolutt om å finne sin egen nisje men jeg tenker at det er lurt å lære å gå før jeg lærer å løpe og ønsker derfor å starte med en relativt standard hær før jeg utvikler meg videre. Det virker som om konsensus her er at jeg har landet nært nok, naturligvis kunne jeg gjort ytterligere valg for å få inn Thorn + Hunter i stedet for nåværende oppsett med Ol' Rowdy + Lancer, men det er nær sagt flisespikkeri. Jeg skal nok få tid til å prøve diverse varianter uansett, spesielt Thunderhead synes jeg virker vært spennende da den har noen ganske latterlige egenskaper både med tanke på Assassination og vs infantry.

Siege, Caine2 og Stryker2 virker jo absolutt til å være blant de mer populære etter Haley2. Jeg får tygge litt på hvilken sekundærvariant jeg ønsker meg, det beste er kanskje å vente til jeg får spilt litt så jeg ser hvilke matchups jeg godt kan trenge en annen konfigurasjon i. De 3 spiller jo svært forskjellig og jeg kan se for meg at Caine2 spesielt har mange polarisert matchups ettersom han basically kun kan spilles som en Assassin og Pow12 er ikke nødvendigvis nok, avhengig av matchup.

Ser fremover til hjernetrim med Haley2 ;)

matsemann - :twisted:
Jarle Svendsrud

www.courageofcaspia.com

Olannon
Haley
Posts:5843
Joined:Sat Feb 11, 2012 2:12 pm

Post by Olannon » Mon Jul 27, 2015 1:13 am

Hadde min første kamp i dag mot Magnus (DyHex). Ettersom han bor i Trondheim måtte vi ty til interwebs for hjelp. Etter å ha sett på Vassal uten å bli kloke på det noen av oss bestemte vi oss for å kjøre slaget på UniversalBattle. Litt kjipe sprites og effekter men vi kjenner UB godt begge to. Vi får finne ut av Vassal til senere.

Magnus startet med WM&H i fjor men grunnet satsing på Warhammer har han ikke spilt mer enn en håndfull kamper. Han spiller en Retribution skyteliste og vi diskuterte mye i forkant av kampen vår. Min største hodepine var Mage Hunter Strike Force - hvordan skal jeg håndtere disse?


.::. Battle Report - Haley2 vs Retribution of Scyrah (50p) .::.

Lister:
Haley 2
- Stormwall (bonded)
- Squire
- Lancer
- Ol' Rowdy
Arcane Tempest Gun Mages
- Unit Attachment: Officer
The Black 13th
Anastasia di Bray
Gorman di Wolfe
Journeyman Warcaster
Ravyn
- Discordia
Arcantrik Force Generator
Ghost Sniper
Ghost Sniper
Mage Hunter Assassin
Mage Hunter Assassin
Arcanist
Eiryss3
Stormfall Archers
Stormfall Archers
Mage Hunter Strike Force
- Unit Attachment: Officer
Lady Aiyana & Master Holt
Ettersom vi hadde såpass lite erfaring begge to bestemte vi oss for å kjøre enkelt å greit: Assassination. Veldig greit å ikke kjøre scenarier i starten synes jeg (vi brukte 4 timer på 4 turer...).

Vi hadde et map med 2 hills (høyde 2"), en skog, shallow water på 2 sider og en impassable som vi sa var >5" høy. Jeg vant roll-off og stilte hele hæren min relativt sentralt slik at jeg kunne benytte meg av hillen på min side defensivt. Det er veldig få buffs som hjelper mot MHSF, jeg håpet dette var en av dem som ville utgjøre en forskjell.

Image

Fra venstre til høyre, Cygnar: Stormwall, Warcaster/Rowdy, Haley/Squire, Lancer, Gorman, Anastasia (deployet langt frem, mis-read pathfinder for advance deploy), ATGM, B13

Fra venstre til høyre, Scyrah: MHA, Eyriss, MHA, GS, GS, Aiyana & Holt, Arcanist, Discordia, MHSF, Ravyn, Arcantrik, SA, SA


Jeg åpnet T1 med å gå mot hans flanke. Tanken var å sikre at han ikke kunne løpe rundt meg samt tvinge ham til å enten forskyve MHSF slik at jeg potensielt fikk en flanke for ATGM eller at han ble stående slik at Stormwall kunne gå opp relativt trygt.

Image

Haley kastet decel og +movement på Stormwall. Det var ingen skyting så Squire genererte ikke force point.

Image

Scyrah svarer passivt. MHA går opp på venstre flanke men MHSF blir stående, dette åpner opp for Stormwall som kan ta en dominerende posisjon.

Image

Jeg løper opp og håper jeg klarer å svi Eyriss med en boosted lightning pod. Jeg mangler 0.5" og svir en MHA i stedet. Haley kastet igjen decel og + movement, genererte denne gangen force point fra Squire fordi jeg glemte at alt Stormwall kunne se var stealthed slik at jeg ikke kunne utnytte boosted shots. Gorman la ned smoke på ATGM (som forøvrig sto alt for tett sammen). Jeg glemte at B13th fikk stealth med smoke, burde hatt han nærmere disse i stedet.

Image

Begge Ghost Sniperne plukker 3 dmg fra Stormwall og forsøker å nøytralisere podsystemet. MHSF går opp for å ta ATGM men de mangler akkurat 0.5" og kun èn får skutt: Han bommer.

Image

Jeg tenker at jeg har her en gylden mulighet til å få en fin-fin posisjon og kjører all-in. Tanken er at Stormwall skal opp og nøytralisere hele flanken alene mens ATGM gir deng til MHSF. Dette fungerer sånn halvveis: Haley kaster decel, +movement på stormwall og +ranged attack på ATGM men jeg er 1" unna å få Discordia innenfor featen min (som jeg fyrer av). Stormwall legger covering fire oppå MHSF slik at hvis de bestemmer seg for å skyte tilbake i stedet for å gå så dør de. Jeg tar 11 damage(hvis man regner med force field) av Discordia) ATGM fokuserer hovedsaklig ned de modellene som er utenfor covering fire. Lighting Pod tar ut en Ghost Sniper. B13th bommer på avstandsberegning, misposisjonering fra tidligere turer straffer seg.

Image

Magnus kjører hardt mot hardt: MHSF bestemmer seg riktignok for at de liker å leve så de backer i stedet for å skyte. Ravyn frykter Anastasia som han frykter han ikke kan deale med og hun backer også. Problemet mitt er dog at Ol' Rowdy er for langt unna Stormwall og ettersom Discordia var utenfor Temporal Shift har jeg et issue: Eyriss åpner showet med å fjerne Arcane Shield som Journeyman har holdt oppe hele gamet. Aiyana følger på med +2 to damage rolls. Ravyn feater og kaster snipe på Arcantrik som fyrer av 3 skudd som gjør rimelig vondt. En ghost sniper gjør ytterligere 3W før Discordia charger inn med max. focus. Jeg står igjen med 9 liv men er immobil. Hadde Rowdy vært innenfor hadde dette vært litt lysere, men dengang ei.

På dette tidspunktet har vi kun tid til èn runde til og Asssassination er ikke close for noen av oss så den 4. og siste runden blir bare spilt for å drepe ting.

Image

Anastasia løper bort. Gorman kommer endelig til 13th (som har mistet lederen til Stormfall Archers) og gir de Stealth. ATGM + 13th plukker en håndfull Archers. Lancer går mot gjenværende MHA men jeg lærer at Stealth også funker mot Arcane Bolt. Jeg avventer action med Rowdy til min 2-force point Stormwall ikke klarer å drepe Discordia. Sender inn Rowdy som får jobben gjort. MAT8 er digg!

Image

I spillets siste tur sender Magnus alt sentralt for å ta ut mine 'jacks der. Stormwall dør fort og Rowdy mister drøyt halvparten av sine wounds men klarer seg. MHA charger lancer men bommer pga. set defence.

Ettersom ingen castere døde telte vi opp hva vi hadde mistet bare for å se hvordan ståa var. På begge sider av bordet stod det sørgelig lite igjen, men faktiske enheter som var drept tilsvarte kun 19poeng per side (stormwall fra cygnar, mha + gs + sa + discordia fra scyrah). Det er dòg ingen posisjon jeg ville følt meg veldig komfortabel med å spilt videre fra ettersom Scyrah har så mye skyting inntakt. Uansett var vi ute etter å lære spillet og jeg følte dette var veldig lærerikt. Resultater og objective based gaming får komme siden :)

// Evaluation //

Som fryktet var MHSF en skikkelig pain å forholde seg til. Når Magnus commiter T2 og bommer med 0.5" på avstanden til mine ATGM får jeg en massiv åpning. Ettersom Haley stod akkurat litt for dypt klarte jeg ikke å maksimere denne sjansen (hadde ikke Discordia kommet inn i Stormwall hadde dette sett annerledes ut, hun gjorde sinnsykt mye skade). I tillegg var bevegelsene litt for dårlige med Ol' Rowdy som ikke klarte å støtte Stormwallen som tiltenkt, samt B13th/Gorman som jeg brukte svært dårlig tidlig i spillet.

Arc Node var helt vanvitting. Vanskelig å forstå hvor kritisk det er men med kort range på kritiske spells som Temporal Acceleration (som jeg nesten alltid kastet på Stormwall) og Telekineses (fikk riktignok aldri brukt ordentlig her) åpnet det en mengde muligheter for en caster som egentlig trives best et stykke unna frontlinja (i alle fall mot MHSF som bare dreper henne hvis hun kommer innenfor ~20").

Ol' Rowdy føltes litt bortkastet ut her. Han er en beatstick som egentlig ikke hadde mange targets han egnet seg godt mot. Jeg kunne sårt trengt en Thunderhead e.l. for å hjelpe til med alt infanteriet mot meg. ATGM var knallbra men de er for få og for sårbare mot alt infantry-based skyting Scyrah har. Selv med Def21 (15 base, deceleration, smoke, elevated) døde de her og der til blast fra Stormfall Archers feks og hver mann som dør merkes. Dette var også dels fordi jeg brukte 13th for dårlig (som burde håndtert Stormfall Archers langt bedre) samt at jeg sto for tight. Tilbake til Ol' Rowdy så skal det sies at jeg hadde fått mye igjen for å bruke ham bedre i tandem med Stormwall og dersom han hadde vært i en bedre posisjon før T3 move up hadde jeg lagt langt mer press på Scyrah vha. Haley's feat. Kunne feks hatt ham rett foran linjene og lagt covering fire bak MHSF.

Mercenaries: Anastasia og Gorman. Førstnevnte gjorde svært lite. Jeg sendte henne opp T3 for å tvinge Scyrah til å reagere. Magnus valgte en kald utvei ved å simpelthen ignorere henne og plaffe løs på Stormwall i stedet samtidig som Ravyn backet unna. Jeg anser dette som en matchup hvor det er veldig vanskelig for henne å få utrettet noe, fordi Ravyn egentlig trives godt et stykke unna frontlinjene. Selv om jeg gir henne Telekinesis og Temporal Acceleration er det dermed lite sannsynlig at noe av hæren er i stand til å følge opp dersom hun i det hele tatt kommer innenfor range for Espionage.

Gorman ser jeg verdien i og med han på B13th duty fra starten av hadde de vært langt bedre på flanken. Riktignok gjør ikke cloud all verden for ATGM mot hverken MHSF eller AoE-ild fra Stormfall Archers, men i mange andre matchups er cloud gull. Knallgod investering for 2p selv om jeg aldri gjorde noe annet enn å kaste røykbomber.

Alt i alt en veldig lærerik kamp! Vi tar gjerne mot innspill og synspunkter, spesielt lurer jeg på hvordan Cygnarfolket der ute håndterer MHSF ;)
Last edited by Olannon on Sat Aug 22, 2015 9:28 pm, edited 2 times in total.
Jarle Svendsrud

www.courageofcaspia.com

DyHex
Greylord Outrider
Posts:234
Joined:Mon Aug 04, 2014 2:18 am

Post by DyHex » Mon Jul 27, 2015 1:49 am

Konge rapport! :) Veldig morsomt og lærerikt, men gikk ikke veldig raskt, men det var jo egentlig forventet^^ Aldri møtt Cygnar så bestemte meg for å spille litt avventende, ga en del eye openers. Takk for kampen^^

I ettertid skulle jeg nok sendt MHSF langt mer aggressivt frem runde 2 og gått all inn ved å feate med Ravyn rett før, slik at jeg forhåpentligvis kunne fjernet Gun Mage'ne dine slik vi pratet om. Å sende MHA&Eiryss opp flanken når jeg holdt tilbake resten utrettet ikke så mye. Ga deg derimot god tid til å plukke dem. Håpet egentlig på å få bait'a Stormwall enda litt lenger unna slik at han ikke ville kunne komme langt nok tilbake neste runde hvis jeg hadde gått all in.

Føler egentlig ikke at eEiryss brakte med se så altfor mye i denne kampen. Tror muligens pEiryss er et bedre valg for lista. Stromwall er nasty, men når en kan gi Discordia ett charge angrep og 3 til på POW20 hjelper det en del, må "bare" poke mer først slik at Stormwall ikke er i live etter for å slå ihjel Discordia, blir fort litt værre å håndtere andre jacks når jeg ikke har noen selv.
Magnus
- Retribution of Scyrah

Post Reply

Return to “Blogger”